LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
21
Kontingenter
Facebook Youtube
Vejret
Sidst opdateret 10.01.2017

Kontingentet fastsættes til følgende takster:

  • Aktiv senior (18 år og opefter): 800,-
  • Aktiv Senior direkte medlem af Albatros: 400,-
  • Junior (under 18 år): 100,-
  • Familiemedlemskab: 900,-
  • Passiv: 150,-

Plus et indmeldelsesgebyr:

  • Indmeldelsesgebyr - Senior: 400,-
  • Indmeldelsesgebyr - Junior: 200,-

Ved indmeldelse efter 1/7 betales halvt kontingent, ved indmeldelse efter standerstrygning betales kun indmeldelsesgebyr og resten af året er gratis.


Følgende regler gælder:

Indmeldelsesgebyr er et engangsbeløb som betales ved indmeldelse. Beløbet tilbagebetales ikke ved udmeldelse, ej heller ved eksklusion.

Aktiv senior har fuld ret til at flyve og er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Man er aktiv senior fra det år man fylder 18 år.

Aktiv senior aktiv medlem af Albatros, har samme rettigheder som aktiv senior, men grundet det aktive medlemskab af Albatros betales der senior kontingent fratrukket beløbet EFK87 betaler for passivt medlemskab til Albatros.

Junior kontingent gælder indtil det år man fylder 18 år, og junior medlemmer har samme rettigheder som aktive seniorer.

Passive medlemmer, har ingen stemmeret ved generalforsamlingen og har ikke ret til at flyve.

Familiemedlemskab dækker over familiemedlemmer med samme folkeregisteradresse, og der betales kun et indmeldelsesgebyr. Alle der er tilknyttet familiemedlemskabet har samme rettigheder som aktive seniorer.

Indmeldelse:

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasseren.

Da EFK87 for tiden har en stor tilgang af nye medlemmer må der påregnes nogen ventetid på at blive optaget som medlem og påbegynde skoleflyvning.

Juniorer rykker altid forrest i køen. Hvis Juniormedlemmet er en del af et familiemedlemsskab og far/mor/bror/søster også ønsker at deltage som elev rykker han/hun op sammen med junior medlemmet.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog