LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
16
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde d. 17.2.2009Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. Februar 2009

Tilstede er : Jens Arnt, Jens Damhøj, Jørgen Vendorf, Jonas Rasmussen (referent), Carsten Danielsen.

Punkter fra sidste møde:
1. Bestyrelsesforsikring: Carsten tager aktion på forslag. Bestyrelsen følger denne vejledning.
2. P-plads: Skal der laves afmærkning. Hegn eller tilsvarende. Skal der være dobbelt- eller enkelt parkering. Forslag til inddeling tages på forum. Ansvarlig(e) Jens A, Jonas.
3. Legeplads: Der tales om evt. indkøb af sandkasse. Behandles senere. Ansvarlig(e) Jens D.
4. Græsslåmaskine: Adgang til slåmaskine for nogle stykker. Forsikring??. Ansvarlig(e) Carsten.
5. Pilotfelt: Hegn bag ved pilotfelt. Behandles sammen med punkt 2. Ansvarlig(e) Jens A, Jonas.
6. Borde/bænke: Skal vi have bygge/skrue borde. Klargørings bord? Monteret på klubhus. Forslag om flere bænke behandles senere. Oplæg laves af Jørgen.
7. Registreringsproces: Jens og Jørgen er på sagen. Ansvarlig(e) Jens D.
8. Beslutningsproces: Medlemmer henvender sig til bestyrelsen for behandling. Debatteres på forum. Konklusion godkendes af bestyrelsen, som meddeler medlemmerne. 
9. Net adgang i klubhus: Ønskes der Internet adgang, når man befinder sig på pladsen, står dette for egen regning.
10. Forretningsorden: Hvor dan arbejder bestyrelsen. Se punkt 8.
11. Samarbejdsaftale med Albatros. Jørgen arbejder på det. Ønske om skriftlig aftale. Denne aftale revideres ved årets udgang.

Web-side:
1. Gammelt web-side kontra nyt: Oprydning i gamle artikler. Brugervenlighed overfor nye medlemmer og gæstepiloter. Ny struktur på web-side. Ansvarlig(e) Jens A.

Struktur for referat af bestyrelsesmøder: 
1. Jens laver udkast til referat. Jørgen kigger på aktionsliste.

Kontakter i bestyrelsen:
1. Eksterne kontakter: Jørgen.
2. Aktiviteter koordinator: Jonas.
3. Kalender: Jonas
4. Flyveskole: Jonas
5. Kasserer: Jens D
6. Web-master: Jens A
7. Repræsentanter i Modelflyvning DK: Bestyrelsen
8. Certifikat kontrollanter: Jørgen.
9. Nøgleadministration: Jens A
10. Sekretær: Går på skift mellem medlemmerne i bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde: 17.03.2009

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog