LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde 17.3.2009Sidst opdateret 25.11.2013

Tilstede:
Jørgen Vendorf
Jens Damhøj
Jonas Weber

Afbud:
Carsten Danielsen
Jens Arnt

Referant: Jens D.

Agenda:

1. Siden sidst
2. økonomi
3. rygepolitik i klubhuset
4. Flyvepladsregler
5. Sikkerhedsansvarlig i klubben
6. Stævnet 30-31 maj 09
7. Fast bane på pladsen


Ad. 1. Formanden berettede om hvad der var sket siden sidste møde. Der er ikke sket væsentlige ting i klubben. Kommunen har bedt om en årsberetning, og denne udfærdiger Jørgen og Jens D.

Ad. 2. Der er nu 68 aktive seniorer, 1 senior med albatros medlemsskab, 1 junior og 8 passive medlemmer.
Der er 6 udmeldinger, og 5 restanter der er blevet slettet. Så alle med adgang til hjemmesiden har betalt.
Klubben har ikke kunne betale Albatros, idet kontonummeret der er overleveret er forkert.
Jens D har afsendt mail til Albatros Kasserer, og såfremt der ikke kommer svar tager Jørgen V kontakt til Albatros for at få den rette konto.

Klubben har en kontantbeholdning på ca. 85 000,-

Ad. 3. Der er blevet rejst et spørgsmål om rygepolitik i klubhuset af et medlem på forum.
Der var uenighed i bestyrelsen om der skulle indføres et forbud. Men ved simpelt flertal blev det forbudt at ryge inde i klubhuset. Jonas blev ansvarlig for at flyvepladsreglerne opdateres i overensstemmelse med denne beslutning.

Ad. 4. Flyvepladsreglerne trænger til en renovering og en større synlighed hos medlemmerne. Det blev besluttet at Jørgen, Jonas og Jens D samles hos hos Jens D. 26/3-09 kl 18 for at udarbejde nyt regelsæt.
Regelsættet vil træde i kraft og offentliggjort i forbindelse med standerhejsning.

Ad. 5. Der er tvivl om hvem der er sikkerhedsansvarlig i klubben, og det blev fastslået at Jonas er sikkerhedsansvarlig i klubben. Denne opgave kan dog delegeres såfremt det findes nødvendigt.

ad. 6. Stævnets planlægning skrider frem og der er udsendt invitationer til forskellige piloter om at komme med modeller. 
Indbydelse er også lagt på RC-Unionens forum.
Stævnegruppen blev pålagt at føre selvstændigt regnskab, således at der er bilag på samtlige udgifter i forbindelse med stævnet. Der føres et selvstændigt regnskab for stævnet.
Det er planen at stævnet skal være indtægtsgivende for klubben. Men der kan sagtens investeres for at højne niveauet til stævnet.


Ad. 7. Der blev drøftet forskellige løsningsmuligheder for at få en fast bane på pladsen.
I første omgang forsøges med et stykke gulvvinyl på 4-5m x 20m. Jens D. indhenter tilbud på vinyl.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog