LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af Bestyrelsesmøde d. 21.10.2009Sidst opdateret 25.11.2013

Til stede: Jørgen Vendorf, Carsten Danielsen, Jens Arnt
Afbud: Jens Damhøj, Jonas Weber Rasmussen

Mødet startede med et let måltid kl. 18.00

Agenda:
1. Valg af referant og ordstyre
2. Nyt siden sidst.
3. Gennemgang af nye regler
4. Gennemgang af Aktions liste. 
5. Året der gik - input til formandens beretning
6. Udmærkelses Rødvin, hvem?
7. Valg til bestyrrelse, genvalg eller afgang?
8. General forsamling afholdelse
9. Eventuelt

Valg af referant og ordstyre
Referent: Jens Arnt
Da vi kun var 3 bestyrelsesmedlemmer til stede valgte vi at køre uden ordstyrer.

Nyt Siden sidst
Et kort oprids af hvad der er sket siden det sidste ordinære bestyrelsesmøde. I punktform er nyhedderne:
- Byggebord
- Sandkasse
- Tyveri af Plæneklipper
- Indbrud i klubhuset 

Gennemgang af nye regler.
Regler er opdateret og holdt op mod input fra medlemmerne.. noget input er taget til efterretning andet er ikke

Jens forfatter forslag til rettelse af regler ved gæsteflyvning ifb.m. indmeldelse..Efter en kort diskussion i bestyrelsen vil forslaget bliver publiceret.

Gennemgang af aktionslisten.
Afgrænsning af parkeringspladsen er udskudt til foråret
Beslutning om at opgradere/re-organisere vores hjemmeside blev prioriteret op. Der kommer ny hjemmeside version asap
Jens (Arnt og Damhøj) har haft en ny online tilmelings formular til test. Denne vil nu blive implementeret på vores hjemmeside af Jørgen

Året der gik..
Jørgen ønskede lidt input til formandense beretning og det fik han.

Udmærkelses Rødvin, hvem?
Hvem har gjort noget ekstraordinært for klubben og skal modtage en flaske for indsatsen... gennemgående diskusion i løbet af hele bestyrelsesmødet.

Valg til bestyrrelse, genvalg eller afgang?
Følgende er på valg.
Næstformand: Carsten Danielsen - villig til genvalg
Menige medlemmer: Jens Arnt og Jonas Weber Rasmussen - begge - villige til genvalg
Kasser: Jens Damhøj - afgår - ønsker ikke genvalg
Suppleant: Jan Pedersen- villig til genvalg
Revisor: Anker Pedersen - ønsker ikke genvalg

Generalforsamling afholdelse
I forbindelse med planlægning af generalforsamling har vi følgende aktiviteter:
- Smørrebrød 2,5 stk pr. mand - Jens (Jan Petersen ??)
- Sodavand/øl/gave vin - Carsten
- Køkkenruller+engangsservice - Jens Arnt
- Bookning af thehus (Jørgen) + opvarmning af thehus - Carsten
- Købe Dagrenovation sække (Jørgen)
- Klargøring af stemmesedler (Jørgen)
- Invitation (Jørgen)

Diverse

Færdigørelse af stævnevejledning til presentation på generalforsamling. (Jens Arnt)

Der er konstateret at der er lidt "rod" i vedtægterne .. Jens Arnt laver forslag til oprydning af disse.
Bla. er følgende lidt ude af sync
- Kasser på valg i ulige (ikke lige) år
- Rettelser til konstituering af bestyrelsen


Mødet sluttede kl. 24.00 ..

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog