LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Invitation Generalforsamling 11.11.2009Sidst opdateret 25.11.2013

Generalforsamlingen bliver som tidligere skrevet d. 11/11
Den bliver holdt i te-huset på pladsen. Spisning kl. 18.00 start kl. 19.00

Agenda

1. Valg af ordstyrer og sekretær
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen (Se Bilag 1).
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 supppleant og 1 revisor
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
8. Eventuelt
Bilag 1.

Forslag fra bestyrelsen

Forslag 1)

Ændring af paragraf §3

Alle foreskomster af "RC-unionen" ændres til "Modelflyvning Danmark"

Baggrund:
"RC-unionen" har skiftet navn til "Modelflyvning Danmark"

Forslag 2)

Ændring af paragraf §12

Ordlyd ændres fra
"Kasserer (på valg i lige år)"
til
Kasserer (på valg i ulige år)

Baggrund:
Bestyrelsen tegnes af formanden og kasseren i fælleskab. Derfor vil
det være hensigtstmæssigt at de ikke begge vælges i samme år.

Forslag 3)

Føgende formuleringer fjenes
§12 "Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen."
samt
§12 "Bestyrelsen vælger en næstformand blandt sin midte."
samt
§13 "Hvis der af en eller anden grund ikke er balance mellem antallet
af bestyrelsesmedlemmer som har 2 år tilbage af sin valgperiode og
bestyrelsmedlemmer der kun har 1 år tilbage af deres valgperiode,
nedsættes senest valgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode til 1 år
indtil nogenlunde balance er opnået."
§15 "Foreningen tegnes af formanden og økonomichefen i forening."

Baggrund:
Da alle navngivne bestyrelsesposter (Formand, næstformand og kasser)
vælges direkte er der ingen mulighed for konstituering.
Poster vælgese specifikt pr. lige/ulige/hvert år så ubalance vil
aldrig forekomme.
Hvordan foreningen tegnes er allerede defineret i §12

Forslag 4)

Rettelse af diverse stave og slåfejl.

§9 "bdugetrammer" rettes til "budgetrammer"

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog