LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra generalforsamling d. 11.11.2009Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra generalforsamling i EFK87


Dato: 11-11-2009
Sted: Tehuset i Albatros

Fremmødte: Jeg fik desværre ikke talt efter, men jeg vil gætte på, at vi har været ca. 35 personer, hvilket må siges, at være et ganske godt fremmøde.


Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Forslag fra bestyrelsen (Se Bilag 1).
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 supppleant og 1 revisor
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
8. Eventuelt 


ad. 1.
Ordstyrer: Anders Tind Sørensen
Referent: Søren Vedel

ad. 2.
Formanden, Jørgen Vendorf fremlagde beretningen om det forgangne år. Her kan fremhæves:

En hel del nye regler i klubben, som er drøftet grundigt i forum på vores hjemmeside.

Problemer med muldvarpeskud, som vi har været over mere eller mindre dagligt.

Vi afholdt et vellykket forårstræf, som desværre gav underskud, da der var blevet købt dyrt ind og solgt for billigt. Det tager vi ved lære af næste gang.

I år har vi fået en nøgleboks, som sidder på bagsiden af klubhuset. På den måde håber vi på at kunne spare penge på indkøb af nøgler.

Der har desværre været rigtig mange indbrud i år. Der er blevet stjålet 2 havetraktorer, samt vores flyskoleudstyr. Heldigvis får vi erstattet det meste fra vores forsikring, men det er jo ærgerligt, og vi spilder meget tid med at skaffe tingene igen. I øvrigt har Albatros nu installeret alarmsystem.


Der er blevet købt ny udstyr til skoleflyvning. Et 2.4GHz DX7 anlæg, hvilket er praktisk, da mange af os har et Spektrum anlæg og derfor nemt kan koble op på det til skoleflyvning.

I år er det lykkedes os at få udvidet vores flyvetilladelse, så vi nu kan flyve med motorløse svævefly hele døgnet.

Hjemmesiden har fået opdateret sin "motor" som en nødvendig vedligeholdelse af den slags.

Vi har kig på en ny plads tæt på Veksø, men det er en lang og sej procedure, hvor første og nemmeste skridt er at få accept fra jordejeren, men derefter skal Modelflyvning Danmark og kommunen drages ind, inden den endelige godkendelse foreligger fra Luftfartsvæsenet.

Klubmesterskabet blev afholdt med højt humør, hvor familien Bentzen slæbte flere medaljer hjem. De skal være dommere til næste år, så vi andre også får en chance.

Årets sidste arrangement var standerstygningen, som kan ses på billederne på hjemmesiden. Vi havde lidt regn, men ikke nok til at holde flyene på jorden.

ad.3.
Jens Damhøj fremlagde regnskabet, som blev godkendt enstemmigt. Det skal bemærkes, at vi godkendte regnskabet uden vores kritiske revisor, Anker Petersen, som Jens forgæves har forsøgt at kontakte de sidste par uger. Hvis nogen af Jer har kontakt til Anker, må I meget gerne bede ham tage kontakt til bestyrelsen.

ad. 4.
Ændringer til vedtægter blev godkendt enstemmigt.

ad. 5.
Der var ingen indkomne forslag.

ad. 6.
Carsten Danielsen blev genvalgt som næstformand. Søren Vedel blev valgt som kasserer. Jens Arnt og Jonas Weber blev genvalgt. Jan Petersen fortsætter som suppleant. Jørgen bentzen blev valgt som kritisk revisor.

ad. 7.
Jens Damhøj fremlagde budget indeholdende en præcisering af vores kontingenter. Begge dele blev godkendt enstemmigt.

ad. 8.
Jens Arnt har lavet en ny stævnevejledning, som kan findes på hjemmesiden. Jonas Weber har renskrevet det nye regelsæt.

Anders Tind, Jakob Bækgaard og Peter Bech vil gerne hjælpe med til stævnet 2010. Endvidere vil de 2 førstnævnte gerne stå for planlægning af klubstævne 2010. Vi tager kontakt til dem vedrørende dette.

Til slut blev der uddelt en hel del flasker god rødvin til:

3 flasker til plæneholdet, repræsenteret ved H.P. Jørgensen for deres stabile, store og meget vigtige indsats med klipning af vores plæner.

Michael Olsen for at have passet godt på klubhuset.

Brian Broe for at have taget initiativ til grill-aftener flere gange.

Claus Fjelgaard for sit utrættelige arbejde med at fremstille flytegninger og hjælpe i gang med el-jets generelt.

Peter Bech for at være så venlig at stille hus til rådighed hver torsdag til vores byggemøder.

Anders Tind Sørensen for at stille sig til rådighed som ordstyrer ved generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Søren Vedel
referent

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog