LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.1.2010Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.1.2010

Til stede ved mødet var
Jørgen Vendorf
Jonas Rasmussen
Carsten Danielsen
Jan Petersen
Jens Arnt

Der var afbud fra Søren Vedel

Inden mødet startede havde vi en kort diskussion omkring det "nye" regelsæt og aftalte at det færdigbearbejdes og Jonas lægger det ud på vores hjemmeside denne uge til den videre debat.

Mødet startede kl. 19 med følgende dagsorden.

1. Bestyrelsens mål for 2010.
2. Repræsentantskabsmøde 2010
3. Status på stævneplanlægning.
4. Intern kommunikation i bestyrelsen.
5. Godkendelse af større udlæg, grænse.
6. Plæneklipper
7. Opgaver indtil næste bestyrelsesmøde.
8. Status på ny flyveplads. Er der taget initiativer ift. de konkrete
muligheder, som blev luftet på sidste møde? Andet?
9. Forslag:
Køb af rullebane til fly, som ikke har det så godt med græs og knolde. Er
det afprøvet?
Jeg har fantaseret om det flere gange, og aner ikke, om der findes
betalelige og praktisk anvendelige løsninger? Linoleum? :-)


1) Bestyrelsens målsætning og ambitionsniveau,.,

Middelniveau - fokuser på de ting der skal gøres .. og lad diverse opgaver være op til dem der har energi/tid til det ..

Skal ting ... plæneklipper / klubhus - 
- skifte dørstolpe men lad døren stå ulåst ..
- Sandkasse mangler småting
- Arbejdsbordet mangler småting
- Standerhejsning
- Forårstræf
- Klubmesterskab
- Standerstrygning

Nice to have 

- 2m golf
- f3a
- Besøg hos andre klubber
- Diverse sociale tiltag
- Andet i samme boldgade

2) Representantskabsmøde i Modelflyvning Danmark

Dato endnu ikke fastsat ... melder nærmere ud når datoen er klar...

3) Status på stævneplanlægning

Carsten og Jonas tager bolden ... med hjælp fra Anders Tind, Jacob Bækgaard og Peter Bech

4) Kommunikation foregår på hjemmesiden ...

Bestyrelsesforum ... svar med din holdning når der er indlæg ... 
- no matter what
- hold sarkasme etc. ude af dine indlæg med mindre der er klart og tydeligt markerede
- Personlige kommentarer m.m. tages offline .. person til person..


5) Godkendelse af større udlæg ..

- Jens laver oplæg til forretningsorden... 
- Alle udlæg skal godkendes i bestyrelsen
- Jens laver oversigt over "standard" beslutninger 
- Svend - Sodavand 
- Pølsetræf.
- Byggemøder

6) Plæneklipper ...
- Indkøbes inden standerhejsning 
- Carsten har bolden

7) Opgaver til næste bestyrelsesmøde

- Stævne - Carsten og Jonas har et nøglefærdigt oplæg klar..
- Sandkasse + bord ... Jørgen og Jonas
- Skolemateriale til skoleflyveren - Jonas
- Plæneklipper - Carsten
- Opdatere stævnevejledning - Jens

-Oplæg til forretningsorden + oversigt over std. beslutninger.. - Jens


8) Status på ny flyveplads..
- Standby indtil videre - Jørgen og Carsten fanger bolden..

9) Forslag
- Jonas har plast stående 2x10 m...- Jonas tester og koordinere

10) Eventuelt (Uden for agenda..)
- Til orientering vil der nu være efk87 visitkort placeret i klubben til uddeling til intereserede.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog