LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23.03.2010Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 23.03.2010:

Fremmødte: Carsten, Jørgen V, Søren og Jonas (referent).

Jørgen byder velkommen og åbner mødet.

Agenda:
Pkt. 1: Kasserens og Formandens fortsatte samarbejde.

1)Jørgen fremlægger ultimatum om, at Kasseren eller formanden trækker sig fra bestyrelsen, da kommunikationen mellem dem ikke fungerer.
Kasseren ønsker ikke trække sig, så det gør formanden.

Carsten ønsker ikke at kommentere sagen mellem Kasserer og formand, men respekterer Jørgen beslutning.
Jonas forelægger sin side af sagen. Ønsker generelt at bestyrelsen kommunikere som aftalt, så der ikke opstår lignende situationer fremover.

Jørgen overdrager formandsmappen til næstformanden, der indtræder som formand.

Eventuelt.
1)Standerhejsning. Carsten arrangere pølser og brød, hvis vejret holder.
2)Suppleant skal forelægges sagen og forhøres, om han ønsker at indtræde i bestyrelsen som fuldbyrdigt medlem. Carsten kontakter.

Mødes hæves i god ro og orden.
Jonas Weber Rasmussen
OY-4315 ; A-certifikat
Skoleansvarlig

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog