LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af ekstraordinært Bestyrelsesmøde d. 7.4.2010Sidst opdateret 25.11.2013

Fremmødte: Carsten Danielsen, Jan Petersen, Søren Vedel, Jens Arnt

Agenda

Bestyrelsens virke fremadrettet
Fuldmagt til ”firma” kontoen
Diverse


Bestyrelsens virke fremadrettet

Efter at Jørgen og Jonas, af hver deres årsager har besluttet at træde ud af bestyrelsen, ser bestyrelsessammensætningen nu således ud:

Carsten som formand
Søren som Kasserer
Jan og Jens som menige medlemmer

Fuldmagt

Det blev besluttet at udfærdige en fuldmagt, der giver kasseren samt formanden fuld adgang til foreningens midler indestående i Forstædernes bank. Fuldmagten er gældende frem til 14 dage efter førstkommende generalforsamling.

Diverse

Havetraktor – Kan købes markant billigere på nettet.
Søren undersøger garantiforhold, hvis vi køber den på nettet – hvis det ellers er i orden, bestilles denne til levering på pladsen.
Ændringer til indmeldelsprocedurer – Søren arbejder på sagen
Efk87 visitkort ligger hos Jørgen .. skal placeres i klubhuset

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog