LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Ændringer i bestyrelsens sammensætning pr. 07.04.2010Sidst opdateret 25.11.2013

Ændringer i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen har, med beklagelse, modtaget 2 udtrædelser af bestyrelsen. 

Jørgen Vendorf ønsker ikke længere at varetage posten som formand for efk87. Jørgen fortsætter dog sine aktiviteter omkring at mulige placeringer for en evt. ny flyveplads.

Jonas W. Rasmussen ønsker ikke længere at varetage posten som menigt medlem af bestyrelsen. Jonas fortsætter dog sit arbjede omkring skoleflyveren.

Efter ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 7.4.2010 afholdt hos Jan Petersen har den tilbageværende del af bestyrelsen besluttet at fortsætte sit arbejde med den nye sammensætning.

Bestyrelsen er nu sammensat som følger:

Formand: Carsten Danielsen
Kasserer: Søren Vedel
Menige: Jan Petersen, Jens Arnt

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog