LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat bestyrelsesmøde d. 20.04.2010Sidst opdateret 25.11.2013

Bestyrelsesmøde d. 20. april 2010

Tilstede: Carsten, Søren, Jens og Jan. Anders Tind var inviteret som repræsentant for Stævnegruppen.
Referent: Søren

Ad 1. Anders Tind fremlagde status fra stævnegruppen. Bestyrelsen støtter op om stævnegruppen, på baggrund af Anders' fremlæggelse. Målgruppe for stævnet. Andre piloter. Der bliver lavet budget på torsdag, hvor stævnegruppen holder møde igen. Carsten taler med Freddy om stævnet og om at overlevere en invitation til Friheden. Og med Mikkel fra hundeklubben om vi må bruge deres parkeringsplads.


Andre punkter: 

Jens laver statistik på, hvem der bruger hjemmesiden, og hvor mange der har frameldt sig efk87 maillisten.

Flyvermeddelelser: Som udgangspunkt starter alle nye medlemmer med at få flyvermeddelelser. Der skal være et link til unsubscribe. Alle medlemmer modtager efk87@efk87.dk. Det er ikke muligt at framelde sig denne mailgruppe. Hvis man ikke ønsker at modtage disse mails, kan man selv opsætte et filter i sit mailprogram, der sletter dem.

A-certifikat øveaften. Vi spørger Jens D. og Jonas om de vil tage et initiativ med det.

Jens fjerner frekvensnumre på medlemslisten.

Udskriv børneattester og aflever til Carsten.

Vi siger jatak til en klub-PC fra Lars Bjørn.

Carsten spørger Jonas, om han vil fortsætte som sikkerhedschef.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog