LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde d. 9.8.2010 Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9.8.2010 
Mødet blev holdt hos Jan Petersen
Deltagere: Jan Petersen, Søren Vedel, Carsten Danielsen, Jens Arnt
Mødet startede 18.30 og sluttede kl. 23.15

1. Formandens orientering

Der er kommet en skrivelse fra modelflyvning.dk der kræver at flyvepladsregler indeholder et krav om, ufravigeligt, at vige for rigtige fly. Detter er et krav for all modelflyveklubber der enten deler plads med "rigtige" fly, eller som ligger inden for 5km af en flyveplads. Reglerne er opstrammet og kravet tydeliggjort i vores pladsregler

2. Økonomi og medlemmer:

2.1
Opfølgning på træf.

Bør lave en sceance med Ander/Jacob med henblik på at opsamle erfaringer i vore dokument.
Briefing bør genindføres.
Parkering er stadig lidt til debat - skilte skal være større- kan det forbedres generelt?
Toilettet skal fungere - skal skiltes bedre 

2.2
Flyvezoner

For at bevare de goder vi har i dag, skal vi sikre at vi overholder de flyvezoner vi har. Den bedste måde vi kan gøre det på, er at være fælles om at minde hinanden om hvor de er. Vi kan ikke prale af at have den bedste plads, men til gengæld skal vi huske at glæde os over at vi kan flyve længe alle ugens dage. Det er der ikke mange klubber der kan bryste sig af.

2.3
Drøftelse af kontingentets fremtidige størrelse

I forbindelse med debatten om en evt. ny plads har er der lidt diskussion om hvordan vi kan håndtere et eventuelt "hul " i økonomien. Diskussionen går på "stigning i kontingent" eller "engangsbeløb ved etablering af evt. ny afplads". Spørgsmålet parkeres til vi har noget lidt mere konkret.


2.4
Problemstillinger vedrørende helier / fly, samt eventuelle nye helipiloter fra Greve.

Ingen konkrete udfordringer lige pt. Holdningen er at at vi holder et vågent øje med situationen fremadrettet.

3. Aktiviteter

3.1
Ændring af pilotfelt

Erfaringerne fra flere forsøg er meget positive så vi gør det nye pilotfelt permanent. Der indkaldes snarest til en "flyttedag" - Jens tager bolden

Carsten tale med græsholdet om at flytte "kanten" ud til vejen yderlige. Hvilket giver os et par meter ekstra i nord siden af pladsen.

3.2
Klubmesterskab

Datoen fastsat til 12.9. Vi tager snakken på forum omkring detaljerne. Vi satser på programmet fra sidste år..
- Jens Drafter en indkaldelse og sætter i forum.
- Carsten holder snor i selve dagen m/ grill/m.m.
- Dagen dedikeres til Anker og overskuddet fra salg af arvestykkerne går til bespisning/drikkevarer på dagen

3.3
Vertikalskæring, topdressing og hvad man ellers kan udsætte en græsplæne for.

Estimeret dkr. 6000,- - Søren har bolden ... arrangerer og indkalder til arbejde.

3.4
GPS på plæneklipperen

Carsten taler med Freddy/HP - investering er under dkr 1000,-

3.5
Hvad siger bestyrelsen til Mads's forslag om heli-undervisning over nettet?

Det lyder som en rigtigt god ide... Jan tager fat i Mads for at få sat sagerne i gang.

3.6
Status på flyvermails til / fra melding

Er undervejs. I køen efter elevflyvning til/fra melding

3.7
Hjemmesiden - en kort opdatering

Der er sket en del opdateringer - Jens gav en hurtgig gennemgang. 

3.8
Auktion over Ankers ting

Auktion forsøges afholdt til d.9.9 til byggemødet.. listen rundsendes - link til hjemmeside - kontant afregning .. Brug Jonas's liste som udgangspunkt .. Jens ringer til Peter og checker datoen er okay.. kl. 20.00. Overskuddet går til klubmesterskabet som afholdes i Ankers navn

3.9
Skoleflyvning - orientering / diskussion

Jan har overtaget skolechef rollen fra Jonas.

Der er nu etableret faste skole-flyve-timer hver Søndag.


4. indkomne forslag

4.1
Folder til besøgende / nysgerrige.

God ide - Søren har bolden ..

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog