LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde d. 18.10.2010 Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 18.10.2010 
Mødet blev holdt hos Carsten Danielsen
Deltagere: Jan Petersen, Søren Vedel, Carsten Danielsen, Jens Arnt
Mødet startede 19.00 og sluttede kl. 22.15

Agenda


Gennemgang af sidste bestyrelsesmødereferat

Enkelte aktiviteter fra sidste referat er endnu ikke afviklet og har fået ny status ..

1) detaljeret opfølgning på træf kommer senere. 
2) Flyvezoner - Vi har et par ændringer til flyvezonen som vil blive rettet snarest Jens og Jan har bolden. Det blev fastslået, at det ikke er tilladt at flyve over jernbanen,
og at flyvezonen mod jernbanen vil blive håndhævet på samme måde som 100m reglen
3) Pilotfelt skal flyttes permanent .. Jens har stadig bolden .. ser om vi ikke kan "udliciterer" til vores medlemmer
4) Flytning af græskant flyttes til foråret da "græs" sæsonen er afsluttet.
5) Vertikalskæring samt trimning af plænen flyttes til foråret da græsset skal være i god vækst når dette sker.
6) GPS til plæneklipperen.
7) Simulator flyvning via nettet ligge i dvale .. tages op når der igen er interesse for sagen.
8) Auktionen over Ankers arv gik forrygende. kr. 9305,- til klubkassen
9) Skoleflyvning .. arbejder på at få et par instruktører mere med i puljen.
10) Søren arbejder på en folder til "besøgende/nye" som kan udleveres fra klubhuset.


Formandens orientering
Der har været en enkelt hændelse (dog uden nogle alvorlige konsekvenser) hvor en en ultalet er kommet til landing mens der var en model i luften. Da der blev konstateret ultralet landede alle piloter som aftalt. Der var dog en enkelt som på dette tidspunkt sad ved bænkene som ikke have hørt at der blev konstateret ultralet og som efterfølgende gik i luften.

Jan laver pga denne hændelse, en tilføjelse til regelsættet, og orienterer om det på den kommende generalforsamling.

Opbakning til arrangementer
Der er en tildens til at opbakning til diverse arrangementer (teknisk museum m.fl) først kommer når der bliver rykket for tilmeldinger. Kort debat om hvad vi kan gøre ved fænomenet. Ingen egenlig konklussion men blot træls at skulle stå som arrangør med ovenstående in mente.

Økonomi og medlemmer
Siden 26-03-2010 er der kommet 18 nye medlemmer i klubben
pr. 12-10-2010 er der 116.721,54 kr. i kassen
Søren kigge pt. på muligheden for at benyttet et web baseret regnskabsystem da vi er ved at være en temlig stor klub.

Aktiviteter
Indkaldelse til Generalforsamling
Der er sat foreløbige dato(er) for generalforsamling (23.11 og 16.11). Endeligt valg afhænger af hvornår the-huset er ledigt.


Indhold af Generalforsamlingen
Nyt bestyrelsesmedlem samt suppleant
Forslag til ændring af vedtægterne så kun formand og kasserer er på direkte valg. næstformanden konstitueres af bestyrelsen. Jens formulerer ændringerne
opfordre medlemmerne til at komme med ideer og ønsker via forum INDEN generalforsamlingen
Forplejning på generalforsamlingen - vi holder fast i smørrebrøddet.
Bestyrelsens beretning .. Carsten taler til de overordnede linier ny plads m.m., Søren taler lidt om økonomi og medlemmer, Jan taler om sikkerhed og skoleflyvning, Jens giver en omdatering på hjemmesiden.


Diverse

Vores medlemsliste er ude af sync med PBS listen (dvs aktivt betalende medlemmer) Jens/Søren får ryddet op .. Jens taler med modelflyvning.dk omkring afstemning af medlemskab mellem modelflyvning.dk og efk87 ..
 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog