LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Invitation generalforsamling 2012Sidst opdateret 25.11.2013

Hej Allesammen

Så er det ved at være tid for den årlige generalforsamling i EFK87

Kom og gør din indflydelse gældende og vær med til at lægge kursen for det kommende år. EFK87 er en rigtig god klub, med underholdende aktiviteter, spændende visioner og et godt sammenhold. Dette er kun muligt med aktive medlemmer og ikke mindst en engageret debat på generalforsamlingerne. Så sæt kryds i kalenderen, mød op og vær med til at styrke vores foretrukne hobby yderligere

Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag d. 13/11 2012 i te-huset på pladsen. 
Spisning kl. 18.00 og generalforsamlingen starter kl. 19.00

AF HENSYN TIL PLANLÆGNING OG INDKØB ER DET VIGTIGT, AT I MELDER JER TIL ALLER SENEST SØNDAG DEN 11. NOVEMBER.


Agenda

1. Valg af ordstyrer og sekretær
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab (Se Bilag 1)
4. Forslag fra bestyrelsen (Se Bilag 2).
5. Behandling af indkomne forslag (Se Bilag 3)
6. Valg af Formand, 1 suppleant og 1 kritisk revisor ( se bilag 4)
7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år (Se bilag 1)
8. Eventuelt


Bilag 1.
Det reviderede regnskab og budget for 2013 vil blive fremsendt separat inden generalforsamlingen

Bilag 2.
-Status på aktiviteter omkring ny plads.
-Græsklipning nu og fremadrettet
-Indkøb varer (sodavand, kaffe, mm.) til klubhuset

Bilag 3.
Afventer

Bilag 4.
-Nuværende formand er villig til genvalg
-Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans som suppleant
-Bestyrelsen foreslår Jørgen Bentsen som kritisk revisor

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog