LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af generalforsamlingen d. 24.11.2010Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af generalforsamlingen d. 24.11.2010

1: Valg af ordstyrer og sekretær.
Ordstyrer: Jan Gybel Jensen
Sekretær: Jonas Weber Rasmussen

2: Bestyrelsens årsberetning.
Formanden/Carsten: Det har været et rigtigt godt år. Masser af god flyvning, gode tiltag i klubben. Året startede med en streng vinter, som blev udnyttet til at prøve ski-flyvning. Standerhejsning skød sæsonen godt i gang. Ros til planlægningsgruppen ved forårstræffet. Der er kommet en ny aftale med Friheden angående ændringen af flyvetiden fra kl. 20-22. Der har været masser af godt vejr og dermed masser af flyvning. Byggeaftner kører som vanligt med stor tilslutning. Der er startet simulatorflyvning hos Jan. Fast instruktørflyvning hver søndag. Carsten opfordrer til at tage mere ud til andre klubber/arrangementer. Klubmesterskab med godt vejr og konkurrencer. Anker’s ting blev bortaktioneret, hvilket gav lidt i klubkassen. 
Ny plads status: Ligger hos Carsten, som har talt med forskellige kommuner, der opfordre til at komme med forslag. Han arbejder videre.
Skoleansvarlig / Jan: Det er lykkedes at få afhold et enkelt instruktørmøde. Der bydes velkommen til Per Andersen som ny instruktør. Der arbejdes med idéen, om at sende en mail ud til klubben om nye medlemmer. Tilsvarende ved godkendelser. Søndagsflyvning= succes. Vi håber, at det kan fortsætte. Der kommer en tilmelding til søndagsflyvning på hjemmesiden. 
Gennemgang af et nyt regelsæt. Der kommer mere info herom senere. Der har været et tilfælde med flyvning samtidig med en ultralet. Husk overvågningen. Hurtig start med UL undersøges nærmere. Medlemskort regel lempes lidt. Elever: 7 aktive, lidt over 20 i alt. Forslag om henstilling til elever om at elever parkerer længere væk, da de ofte ikke har modeller med, som skal bæres ud på pladsen. 
Og endnu en reklame for simulatoraften (Det er så hyggeligt).
Web’en / Jens: Oprydning på hjemmesiden er i gang. Både for medlemmer og udefrakommende. Vi er kommet på Facebook. Der er kommet link til vejret samt live link til Thomas S vejr station. Rettelse af fejl. Ny struktur på Mailing lister / hvad vil man modtage / vælg selv.

3: Fremlæggelse af regnskab.
Der er gået penge i kassen. Ca. 25000 på ny plæneklipper. Over 20 nye medlemmer, 7 udmeldinger. Lille underskud på træffet på ca. 1500,-. Resten fremgår af regnskabet.

4: Bestyrelsens forslag. 
Forslag ændres til: Næstformanden konstitueres af bestyrelsen. Vedtaget.

5: Behandling af indkommende forslag.
Ingen

6: Valg af bestyrelsen:
Bestyrelsen har foreslået i henhold til Bilag 4. Pågældende gamle og nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt.
7: Budget for kommende år.
Info om mulig ændring af medlemskab hos Albatros. Peter forklarer sammenhængen. 
Kontingent forslås uændret. Vedtaget.

8. Eventuelt:
a. Jens D. Info om kommunal aktivitet. Arrangement for unge i kommunen.
b. Det fastslås, at Jan Petersen overtager posten som sikkerhedschef.
c. Info om brug af Albatros’ faciliteter. Som passive medlemmer har vi mulighed for at bruge faciliteterne. Adgang hertil gennemgået.
d. Carsten informerer. Vi opfordres af Albatros til at undlade kørsel til pladsen af bagvejen. Det generer vores naboer (Friheden). Så venligst brug de ekstra 30 sekunder på Frederikssundsvejen.
f. Den sædvanlige vin uddeling til udvalgte. Og de heldige er:
Plæneholdet 1 flaske pr. mand
Peter Bech
Lars Bjørn-Larsen
Peter Colding & Jonas Weber Rasmussen
Jan Gybel Jensen
g. Der bliver igen arrangeret forårstræf til næste år.


Mødet hæves i god ro og orden. TAK!
/Jonas Weber Rasmussen

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog