LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmøde 10.1.2011Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra bestyrelsesmøde 10/1 2011
Mødet blev holdt hos Jens Arnt
Deltagere: Jens Arnt, Carsten Danielsen, Jan Petersen, Søren Vedel, Jakob Andersen, Anders Sørensen
Mødet startede 19.00 og sluttede kl. 22.30

Gennemgang af aktiviteter fra sidste bestyrelsesmøde
GPS til græsslåmaskine. Freddy siger at GPS’en tapper alt strømmen fra græsslåmaskinen i løbet af en uge så det er måske ikke så god en løsning.

Formandens orientering
Jens Damshøj er blevet indstillet og godkendt til stormodelkontrollant
Søgningen efter ny plads er der ikke sket det store med. Carsten har snakket lidt med Ballerup, Egedal og Furesø og skal have møde med dem først i det nye år.
Økonomi og medlemmer
Ifm kontigent betaling er der kommet et par udmeldinger. Søren har rykket medlemmer i restance og det har været positivt. Vi er 80 aktive senior medlemmer, et par junior medlemmer og et par familie-medlemskaber. På nuværende tidspunkt er der blevet indbetalt ca 155.000 i kontigent
Kontaktnavne på PBS aftalen skal ændres fra nuværende Jørgen Vendorf og Jens Damshøj. Carsten kigger på sagen.
Der skal i princippet indhentes børneattester for alle instruktører hvis kommunen beder om det. Klubben behøver ikke selv tage action nu, da kommunen selv vil forespørge hvis nødvendigt.
Kontigent fra økonomisk svage grupper (arbejdsløse mv) blev diskuteret og mange forskellige løsningsforslag var oppe at vende. Der var enighed om at det ikke var muligt at finde en fast løsningsmodel. Carsten skriver en mail til medlemmet. 
Kontigent til Albatros: Søren og Carsten tager kontakt til deres formand/kasserer for at snakke om kontigentets udformning, med udgangspunkt i at ingen rigtigt ved hvordan det udregnes. Desuden bør der snakkes med dem om ledningen til vores klubhus, toilet-faciliteter mv. 

Aktiviteter
Konstituering af bestyrelsen: Anders valgt til næstformand.
Standerhejsning 27. marts: Formanden glædes ved at det snart er forår. Der vil blive grillet pølser og formanden holder tale ved standerhejningen.
Træf: Anders og Jakob primus motor. Foreløbig dato, 28. maj. Der skal sendes mail ud ang hjælpere, med opgaver man kan melde sig på. Jakob opdaterer stævnevejledning med overvejer/oplevelser gjort. Jan snakker med Peter ang madlavning.
Topdressing af banen: Skal foretages i foråret ca midt april. Der skal sendes mail ud hvor folk skal tilmeldes sig som hjælpere, endelig dato kan først gives et par uger før aht vejret. Flytning af pilotfelt kan passende foretages ved samme lejlighed.
MDK repræsentantskabsmøde 20. marts 2011: Carsten tager afsted og evt andre.

Eventuelt
Jan renskriver liste over arrangementer der plejer at være i løbet af året. Jens skriver rundt til klubberne og MDK og får bekræftet datoerne.
Søndagsskoleflyvningen kører rigtigt godt! 40 søndage i 2011 er allerede besat med instruktører!
Der er kommet to nye mailinglister: elev@efk87.dk og instruktor@efk87.dk 
Søren: Husk at instruktører også skal på elev mailinglisten.
Jens har lavet forslag til skoleflyvnings-registrerings-system.

Næste bestyrelsesmøder:
Mandag 4. april
Mandag 22. august
Mandag 24. oktober

General forsamling 2011:
Onsdag 23. november 2011
 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog