LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde 22.8.2011Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af bestyrelsesmøde 22/8 2011
Til stede: Carsten, Jan, Jens, Jakob og Anders

Punkt 1: Formandens orientering
-------------------------------
Sommeferie-aktiviteterne var en rigtig god dag med meget positive tilbagemeldinger fra både forældre og kommune. Det er lidt ærgeligt at der ikke var flere medlemmer der støttede op om arrangementet. Ved næste generalforsamling skal vi prøve at finde ud af hvad der skal til for at flere medlemmer bliver aktiveret.

Der har været en episode med bilkørsel tæt ved pilotfeltet af et UL medlem. Freddy fra UL klubben har efterfølgende skrevet en mail hvori han undskylder sagen og at medlemmet nu er blevet gjort opmærksom på reglerne.

Carsten og Anders har været på "mark-vandring" for at kigge lidt på ny flyveplads, bl.a. på markerne på den modsatte side af friheden. Landmanden var positivt stemt men der er ikke på nuværende tidspunkt passende tilkørselsforhold. Ifm med den nye omfartsvej kan der måske blive en mulighed, men det er nok en del tid ude i fremtiden.


Punkt 2: Økonomi og medlemmer
-----------------------------
Jakob har fået overdraget økonomi-funktionen fra Søren og har udarbejdet et meget fint regneark med den nuværende økonomi status. Der har været en smule flere udgifter til flyveskolen med så er der til gengæld kommet flere penge ind i kontigent og de øvrige udgifter ligger stadig under budgettet.

Freddy har lovet at der nu snart kommer et møde med Albatros så vi kan få afklaret kontigent aftale, strøm mv.


Punkt 3: Aktiviteter
--------------------
Klubmesterskaber: Carsten har sendt en invitation ud. Konkurrence-formen som vi har brugt de seneste år er god, men point-givningen mht spotlanding og helikopter-manøvre kan godt bruge lidt justering. Der skal være en vinder-platte for fastvinge og helikopter. Anders undersøger mulighederne for det. Carsten indkøber morgenmad, pølser, brød, øl og vand til dagen.

Deltagelse i offentlige arrangementer: Vi vil fortsat gerne vise flaget i offentligheden til f.eks. foreningernes dag, teknisk museum mv. Det er vigtigt at vi får gjort opmærksom på os selv og skabt nogle gode relationer til kommune osv. 

Indendørsflyvning: Ove bor ikke i Egedal kommune mere så vi skal enten have fundet en anden der kan stå for hallen der, eller vi skal få en hal i Ballerup kommune. Carsten snakker med Ballerup kommune om mulighederne og Jens sender mail til medlemmerne om der er nogen i Egedal der er interesserede i at stå for det. 


Punkt 4: Diverse
----------------
Status på flyveskolen: Jan har formelt overleveret flyveskolen i de bedste hænder til Per, Peter og Poul. De vil i fællesskab revidere lidt i skolens indstruktioner mv for at gøre dem lidt bedre. Anders kontakter Poul ang. eksternt Spektrum modul.

Introduktionsmail: Jakob har udarbejdet en meget fin velkomst mail der bliver sendt til nye medlemmer.
Hjemmeside: Jakob har udarbejdet forslag til forsimpling af tekster (Jens uploader)

Junior-regler: Carsten undersøger hvad MDKs regler er mht en nedre aldersgrænse.

A,H og S(væve) kontrollanter: Der er pt ingen A-certifikat kontrollanter der kommer fast i klubben efter at Jonas har meldt sig ud og jeg er i Jylland. Vi bør selv have en A-certifikat kontrollant da der er mange medlemmer der ønsker at tage certifikat. Vi vil foreslå at det naturligt kunne være en fra flyveskolen (Carsten kontakter Per). Kaj har udtrykt ønske om at være H-kontrollant og Carsten følger op på dette.

Fri flyvning for elever med modeller under 50 gram: Der gives tilladelse til at alle inkl elever frit må flyve med modeller under 50 gram inden for normal flyvezone og flyvetid.

Forslag om at fjerne forbud mod mobiltelefoner i pilotfelt: Forbuddet fjernes.

Værgeordning for unge under 15 år: Børn under 15 år må ikke flyve alene, der skal være et andet godkendt medlem over 15 år til stede på pladsen. Jakob laver samlet ændringsforslag som fremlægges flyveskolen. 

Byggemøde: Vi tager en snak med Peter ved førstkomne lejlighed om der er noget vi kan gøre for ham ifm byggemøderne.

Lås og video-overvågning: Jens har undersøgt muligheden for et overvågningskamera der kan streame billeder til en server, enten via et trådløst wifi-netværk eller via 3G. Det koster ca 3000 eller 4000 kr. En meget stor låse-slå koster også ca 3000 til 4000 kr. Der er flertal for løsning med slåen, så Jens indkøber.

Lille "folder" til de nysgerrige besøgende: Jens vil gerne lave udkast til den og snakker med Finn om hjælp.

25 års jubilæum i 2012: Punktet er udsat til næste møde.

Forsyninger til klubhuset: Anders snakker med P-holdet om en af dem evt kan blive fast forsyningsmand i klubben.

Ny strømforsyning: Anders undersøger indkøb af ny strømforsyning (12/24v). Carsten snakker med Freddy om hvad vi gør med kabel.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog