LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat bestyrelsesmøde 10/1 2012Sidst opdateret 25.11.2013

Referat bestyrelsesmøde 10/1 2012
Til stede: Carsten, Jan, Jens, Jakob, Hans, Anders
Gennemgang af sidste bestyrelsesmødereferat
Referatet for generalforsamlingen blev uddelt, og Jens kontrollerede at det var uploadet til hjemmesiden (måske det er forsvundet ifm restore af backup).
Formandens orientering
Der er meget god aktivitet både på banen når vejret tillader det og i hallen.
Økonomi og medlemmer
Opdateret regnskab blev gennemgået. Der er kommet ca 46.000 ind i kontigent. Der er sendt første rykker ud til 33 medlemmer. Det kunne være fordi der kun er 44 der har tilmeldt sig PBS, vi vil meget gerne have at flere benytter denne betalingsform da det er billigere for klubben og tager mindre tid for kasseren. Der er i alt kommet ca 10 udmeldelser, hvilket er på niveau på året før. 
Vi har fået ekstra penge fra kommunen kr 1.700 som er penge kommunen har fået til overs ifm. sommerferieaktiviteterne. 
Der er blevet indkøbt LED belysning til Peter Bechs kælder for i alt 7.277 som klubben betaler.

Aktiviteter
Fund-raising, nyt klubhus, ny plads.
Carsten har sendt ansøgning til Tuborg-fondet ang. inventar til nyt klubhus. Af øvrige fonde der skal søges er: Egmontfonden, Veluxfonden og Johannes Fog Fonden.
Krav til klubhus
• Størrelse: 3x9 meter
• Væg: Trævægge
• Tag: Fladt tag
• Gulv: Helst linolium der går lidt op af væggene så det let kan vaskes.
• Dør: Skal være i den lange side, helst i midten. 
• Vinduer: Minimum 1
• Sikring af dør og vinduer: Der skal være lås på døren. Hvis det er et træhus, skal der monteres en ekstra container-slå på døren. 
• Strøm: 380v, 3 faser
• Indretning: Så lidt som muligt
• Vand: Ingen vand nødvendigt, vi kan selv lave en vask og evt. afløb
• Toilet: Intet toilet
• Varme: Der behøver ikke være noget monteret. Gasovn eller olieovn med elektrisk blæser. 

Terasse/udhæng
• Terasse ca 9x3,5 meter
• Fliser
• Grus
• Stolper
• Remme
• Lægter
• Beslag
• Sokkelfødder (min 4 stolper foran)
• Tagplader
• Skruer
Andet indkøb
• Kobberrør til ladeskinne
• Strømforsyninger 24V (de eksisterende 12V beholdes)
• Strømkabel
• Køleskab

Bortskaffelse af gammelt klubhus: Jan kender en der kan transportere det gamle hus væk
Fundamenter til nyt klubhus: Der skal støbes lidt fundament som det nye hus skal placeres på, Jan har kontakt til en beton-arbejder der kan give tilbud på det. 
Tidsplan
• 1 weekend til at rydde det gamle klubhus (pille strømforsyninger ned mv). Måske vi kan låne lidt plads hos albatros til opbevaring.
• 1 weekend til at lave fundament
• 1 weekend til at få det nye hus leveret/opstillet
• Mål: Nedtagning af gammelt hus og levering af nyt klubhus i marts. Indvendig indretning og etablering af ladeskinner i April. Terasse i Maj. 
Tilladelser
Er der noget ulovligt i at vi i det hele taget opstiller et nyt klubhus? Carsten snakker foreløbig med Freddy fra albatros om de har noget imod det. Også finde ud af om der er noget mht brandsikkerhed hvor tæt på deres hangarer vi må sætte det (vi planlægger ca 1-1,5 meter gangsti mellem husene).

Forårstræf og Jubilæum
Peter Bech har meldt sig til at nedsætte en komite ang. forårstræf og 25 års jubilæum. Forslag til dato er den lørdag den 19. maj 2012.
For at tiltrække flere piloter i år (og ikke kun folk der kommer og kigger) kunne der evt. gives gratis pølser/mad til de "flyvende" piloter og udloddes præmier (fra sponsorer).
Hvis det skal blive nødvendigt med et større party-telt til 40 personer (8x6 meter) kan Jan skaffe det billigt.

Diverse
Model-samle og armerings borde: Det vil være lækkert med et par borde til at samle modeller og armere på bag ved pilotfeltet. For at prøve konceptet af vil vi tage træ-bordene fra klubhuset ud næste gang vi kommer på pladsen (inden vi indkøber/bygger nogle større).
Gæsteflyvning i hallen: Det er OK at komme og gæsteflyve en enkelt gang eller to, og efter det skal man melde sig ind (samme regler som udendørs).
Kommende ordinære bestyrelsesmøder: 1. maj, 7. august, 30. oktober. 
Todo
Deadline for TODO punkter: 22. januar
- Hans taler med hugger-Kaj omkring modtagelse af det gamle klubhus.
- Jens skaffer priser på materialer til terasse og ladeskinner
- Anders skaffer priser på 24V strømforsyninger.
- Jan undersøger nærmere omkring fjernelse af gammel klubhus og nyt fundament
- Anders og Jens finder konkrete tilbud på huse der mere eller mindre opfylder de opstillede krav.
- Anders sætter klubhuset på Storskrald.dk
- Carsten skriver til de resterende fonde.
- Carsten snakker med Freddy om de har noget imod den nye placering. 
- Jakob snakker med Peter om den 19. maj 2012 er ok med ham.
 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog