LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat bestyrelsesmøde 1/5 2012Sidst opdateret 25.11.2013

Referat bestyrelsesmøde 1/5 2012

Gennemgang af sidste referat
--------------------------
Stort set alle punkter fra sidste møde (som var præ klubhusindkøb) er udført.
Ang. festtelt til brug for træf, er det blevet besluttet ikke at benytte os af tilbuddet, da Jans kontakt havde svært ved at skaffe det alligevel.


Formands orientering
------------------
Etableringen af det nye klubhus er gået over alt forventning, med meget god opbakning fra mange medlemmer. Specielt skal nævnes Kaj som fandt klubhuset, elektriker Erik som har stået for alt el-arbejdet, og Lars der har skaffet kontakter til utroligt mange.

Der har været en episode med en tæt overflyvning fra Albatros over banen, hvor Lasse efterfølgende har lagt en video på nettet. Denne video indeholdt en række uheldige bemærkninger, som Albatros forståeligt nok er blevet stødt over. Carsten har snakket med Freddy fra Albatros og gjort klart at videon ikke indeholder synspunkter fra klubben. Der er nu ro på sagen igen.

Ang mail fra banestyrelsen: Vi har svaret at vi også ser med alvor på flyvning tæt på toget.

  
Økonomi og medlemmer
--------------------
Der er kommet ca 5000 kr mere ind i kontigent end budgetteret.
Ikke de store udgifter på flyveskolen.
Det meste af byggemødebudgettet er brugt til LED belysning.
Udgifter til klubdrift er tæt på det budgetterede, men de fleste af de planlagte udgifter (som internet mv) er allerede afholdt.
Udgift til aktiviter er negativ (selv om det er en udgiftskonto) da vi har fået 1700 kr ind fra kommunen.
Nuværende egenkapital er ca 95.000, og der vil komme yderligere ca 20.000 ind fra Tuborgfondet.

Færdiggørelse af klubhus
-------------------------
Som det ser ud nu, er der er ca 10.000 tilbage af det samlede bygge-budget.

Der mangler at blive indkøbt stål-reoler til containeren så vi kan få plads til telte mv. Det blev besluttet at indkøbe 2 stk kvalitets galvaniserede reoler til ialt 1.900 kr

Satellit-ladestationer: Dette kan gøres næsten gratis da vi allerede har ekstra strømforsyninger. Så bliver strømforsyningerne monteret i satelitten og der kan trækkes en simpel 220v ledning ud til den.

Fliser og grus: Ja tak til Lars' fund om levering af 10 m3 grus og fliser til ca 4.200 kr. 

Side-inddækning til overdækning: Jan kom med forslag om at sætte et ca 1m højt hegn i begge sider (pris ca 1600). Hvis der skal sættes plexiglas-vinduer i halvdelen af hver side vil det koste yderligere 2.000 kr. Beslutningen er at stolper og fødder sættes på samme tid som flisebelægningen laves, og at hegnet laves efterfølgende. 


Forberedelse af træf
--------------------
Hjælpere til træffet (koner mv.) spiser med til medlemspris.
Der er budgetteret til et underskud på ca 15.000 (som godkendt på generalforsamlingen) 
Der bliver lavet farvede frokost-billetter som uddeles til piloter.
Jens tager sikkerheds-briefingen om morgenen.

Anders sender mail med rykker flere hjælpere.
Vinger har spektrum modtager installeret, så de bliver bind-n-fly
Anders opdaterer forum tråden for at få den til toppen.
Anders skriver på forum at alle skal være velkomne til at udstiller modeller og have loppe-marked.
  
Det er ok at alle (også elever) flyver til træffet.  


Flyvning med skolebørn
----------------------
Carsten sender mail ud ca en måned før, og opfordrer alle til at komme og flyve.
Vi skal have en stak modelflyvenyt og lign til uddeling.

Diverse
------------
Årets bestyrelsesmøder: 7. august og 30. oktober

Carsten kigger på reglerne på Albatros' hjemmeside, og checker om de er i overensstemmelse med vores nuværende regelsæt.  
 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog