LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
16
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat bestyrelsesmøde 7. august 2012Sidst opdateret 25.11.2013

Referat bestyrelsesmøde 7. august 2012
Til stede: Jens, Carsten, Jan & Anders

1. Gennemgang af sidste referat
- Carsten har bedt Freddy om at vi holder fast i de eksisterende regler for UL’ernes overflyvning af pladsen inden landing (det var tidligere diskuteret om vi skulle have en elektronisk løsning, radio forbindelse el lign). Det største problem for os er at når de starter kan det være meget svært for os at se det i tide, når de ikke taxi’er forbi os først. 

2. Formandens orientering
- Carsten var til Albatros’ 25 års jubilæums middag, og fik en god snak med både UL’erne og folk fra hundeklubben. De var generelt rimelig positive over for os. 
- Vi har på opfordring indsendt en aktivitetsoversigt til kommunen, der forklarer hvad vi som frivillig folkeoplysende forening laver og vores vedtægter.
- Vi havde et par gode dage med flyvning for skolebørn (og deres forældre). Det fungerede ret godt mht flyvere og instruktører, og vi har fået dækket alle udgifterne fra kommunen.
- Mange medlemmer var med på sommerlejren i Lindtorp og det var super hyggeligt på trods af vejret. Flere fik også i den forbindelse prøvet skræntflyvning, og det kunne være sjovt hvis flere har lyst til at også at komme med til påskens skræntflyvning i Hanstholm.
- Det blev diskuteret om vi kunne arrangere nogle klubture ud og besøge andre klubber. Det vil nok være mest tilslutning hvis det kan blive på sjælland, og der er masser af steder og tage hen. Anders laver en tråd på forum med forslag til en dato og finder ud af om der kan blive opbakning til det. Der blev diskuteret om vi generelt skal have en decideret aktivitets/idé mand til at igangsætte aktiveter, men det bliver nok svært at finde en der kan fastholde det. I stedet vil vi på hvert bestyrelsesmøde komme med et par idéer som der bliver lagt på forum så medlemmerne kan tage det op hvis der er tilslutning til det. 


3. Økonomi og medlemmer
- Økonomistatus på klubhusprojektet
Der er i alt indtil videre brugt 74.400 på byggeri af klubhuset (i det er der ikke indregnet 20.042 der er brugt på inventar og som er sponseret af Tuborgfondet). Derudover er der disponeret yderligere 4.700 til bygning af sideinddækninger. Selv om der kun blev bevilget max 70.000 på generalforsamlingen er det stadig ok, da de resterende 9.100 næsten kan dækkes af de 9.000 (4000+4000+1000) der var bevilget til dørslå, strømforsyninger og nyt strømkabel under ”Klubhus og banedrift”.

- Økonomi i forbindelse med træf
Bliver gennemgået næste gang Jakob er med på mødet.


4. Aktiviteter
Færdiggørelse af klubhus:
- Der skal snarest muligt indkøbes et nedløbsrør, så regnvandet ikke underminerer fliserne. Der skal også etables en simpel regnvandstønde på en opsats. Anders står for det. 
- Der er penge i budgettet til etablering af de planlagte sideinddækninger. Når Carsten kommer hjem fra ferie går han og Jan igang med at lave de endelige tegninger og indkalder til byggedag.
- Der skal tjæres tag (Finn har skaffet materialerne). Laves på samme dag som sideinddækningerne. 
- For at holde vandet inde i klubhuset rent, skal der indkøbes nogle specielle ”piller” så vi kan få vand i dunke i større mængder ad gangen. Jan står for piller og nye dunke.
- Der skal hænges en liste op i klubhuset med telefonnumre, som der kan sendes en SMS til når der mangler forsyninger.

Klubmesterskaber:
- Anders sender mail til Anders Larsen ang vandrepokal.
- Anders undersøger hvor træ-dimserne blev af, så der kan komme navneskilte på.
- Samme program som sidste år, men som ekstra øvelse skal der i program 1 laves så stort et loop som muligt og i program 2 laves så lille et loop som muligt (både for fly og heli).
- Det bliver afholdt den 9. september, Carsten sender mail ud

Indendørsflyvning:
- Vi har fået en hal igen fra kl 18-23 hver søndag i Måløv Ny-Hal. Det starter 19. August og helt frem til Maj måned.
- Der er stemning for at vi laver et lille indendørs-træf i løbet af vinteren, hvor vi indbyder alle til at komme og lege med.

Slotsforvalter:
- Jena vil gerne holde styr på det indvendige af klubhuset, og sørge for at der er fyldt op på pap-tallerkner og andre forbrugsvarer (men ikke de tunge varer som vand og sodavand). Når hun opdager at der mangler sodavand mv. kan hun sende en mail til Jan Kilden der så kan indkøbe dem. Hvis der mangler vand skal der henvendes til Jan P. 
- Anders sender mail til Jan Kilden om det. Hvis han køber engangs flasker/dåser fra udlandet skal der nok opsættes en seddel med instruktioner om at de skal smides ud. 

Indledende overvejelser om generalforsamlingen:
- På næste bestyrelsesmøde skal regnskabet fra klubhus-byggeriet gennemgåes så vi kan få sendt en beskrivelse/oversigt ud sammen med indbydelsen til generalforsamlingen.
- Vi skal have en projekter så vi kan vise lidt billeder inden mødet starter, og så vi kan vise regnskab og budget mv. i digitalt format. 
- På generalforsamlingen kan vi tage en principiel beslutning om hvad vi gør mht aktiviteter, og hvordan vi får engageret medlemmerne i at lave arrangementer.
- På generalforsamlingen vil vi opfordre Peter eller Per til at holde et lille indlæg om at være instruktører og skoleflyvningen generelt.
- Måske også indlæg fra andre medlemmer om aktiviteterne (skræntflyvningen).
- Diskussion af top-dressing af bane

Stor elregning hos Albatros:
- Albatros har fået en mega el-regning på 26.000 kr. Det kunne godt tyde på at der står noget og kører hele tiden, men lige hvor det var vidste de ikke noget om endnu. Vi kan ikke finde ud af hvordan vi skulle have brugt mere el; hvis vi lader med 2kW lørdag og søndag fra 10 - 20, så vil vi bruge: 2 x 2 x 10 x 52 = 2000 KWh som koster ca 4000 kr (2kr/kWh) - antaget at vi altså trækker 2kW kontinuert.
- Vi tror ikke at det kan være elvarmen, for at forebygge problemet kan vi sætte en max grænse på varmen fra radiatorerne.
- Vi har fået tilbudt en gas-varmeovn, som vi vil sætte op i klubhuset for at kunne give hurtig varme.

Instruktør situationen:
- Torben Garbsen har meldt sig som instruktør (og Per og Peter er glade for det).

Plæneklipning:
- HP er blevet syg og er desværre ikke rigtigt i stand til at slå græsset mere.
- Carsten sørger for at vi får nøgle mv. så vi selv har mulighed for at slå græsset indtil vi finder en permanent løsning.

Topdressing af plænen:
- Tages op igen til foråret da det er ved at være nødvendigt

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog