LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
16
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Refrat fra bestyrelsesmøde d. 30 OctoberSidst opdateret 25.11.2013

Referat for bestyrelsesmøde d 30 Oktober
Tilstede: Carsten Danielsen. Jakob Andersen, Hans Sørensen, Anders Sørensen, Jens Arnt & Jan Petersen

1. Gennemgang af sidste bestyrelsesmødereferat
Godkendt og actions lukket.

2. Formandens orientering
Formand har dialog med den røde baron som p.t. er godt tilfreds med samarbejdet.
Vi (EFK87) vi blevet meldt ind in Dansk Flyhistorisk Museum (DFM) og har sammen med den røde baron sent brev til Værløses bormester om at komme til at flyve fra Flyvestation Værløse. Ingen feedback modtaget endnu.
Kildedahl event lukker ned for i år. Vi er blevet spurt om vi ville kigge efter området – om der evt. skulle ske noget mistænkeligt. Vi er samtidig blevet spurt om vi ville kunne levere instruktører til flyvning med Kildedahl event, men vi forventer ikke at kunne bemande det. Det er noget til overvejelse.
Der er blevet sat elmåler op i klubhuset så vi kan måle vores elforbrug. Og vi skal måske overveje om elvarmen skal styres med en kontakt på døren. Action: Jens sætter den i værk og beder Erik om at lave det.

3. Økonomi og medlemmer
- Regnskab
Budgettet holdt både med klubhus og jubilæumstræf der dog ligger lidt under budget.
- Rykker procedure og gebyr
Rykkergebyr sat til 100 for anden rykker. Kasserer sender opfordring til tilmelding af PBS og underser om simple webbaseret PBS tilmelding nemt kan laves
- Budget
Budget tilrettet, se her


Kontingentsatser 2013

Indmeldelsesgebyr: 400,-
Aktiv senior (18 år og opefter): 600,-
Aktiv Senior direkte medlem af Albatros: 400,-
Junior (under 18 år): 100,-
Passiv: 150,-
Familiemedlemskab: 700,-
Distancemedlemskab: 600,-


Bemærk: Regnskab 2012 er pr 30 oktober of dermed ikke afsluttet endnu!

4. Aktiviteter
- Generalforsamling
Ikke noget særligt ud over evt erstatning for plæneholdet samt nedenstående emner…
- Færdiggørelse af klubhus og prioriteringer i den forbindelse
Kan vi få levet inddækninger i år – evt få etableret et byggehold
- Flyvetider
Vi holder nuværende flyvetider for ikke at være til gene for naboer. Vi sætter et skilt op i klubhuset. Action: Jens får Finn til at lave et skilt (og et sodavand og øl prisskilt til køleskabet).
- Forsyningchef
Ludolf vil gerne være forsyningsmand.
- Web, økonomi og indsats (Jens)
Vi vil undersøge hvilke muligheder der er for at få lavet en ny hjemmeside som er mere ”up to date” med tiden teknologi og muligheder.
- Instruktør situationen
Per er stoppet som instruktør. Lige nu har vi kun Peter og Torben, så vi burde forsøge at finde min 2 instruktører mere. Vi kunne evt forsøge at få frivillige til at vedligeholde og bygge nye skolefly samt opretholde reservedelslager. Vi vil starte en hverve kampagne til GF (Jens holder indslag til GF efter Peter Colding’s indslag om flyveskolen)
- Forslag til ændring af regel nr. 17 i "Regler og bestemmelser for EFK87" fra Instruktørgruppen
Formuleringen kan være lidt a la:
”Elever må flyve under overvågning af et godkendt medlem. Hele flyvningen skal være overvåget af det godkendte medlem som skal stå ved siden af og kunne gribe ind hvis nødvendigt.”
Action: Jens; laver tråd på forum for at få den endelige formulering på plads.
Diverse
Erkendtligheder (flaske vin) til GF: Erik, Kai, Instruktører, Peter, Plæneholdet (3 stk) og Michael Toft.
Anders stopper i bestyrelsen og Hans opstiller som medlem. Vi skal så have fundet en suppleant kunne være Leif Priess, Rene Severinsen eller Gorm. Action: Hans prøver at tjekke med Leif i første omgang.
Sikkerhed bør omtales ved GF da der er en tendens til at modeller bliver armeret helt inde under overdækningen.
Medlemskort – alle skal bære det. Der er end del der ikke bærer kort mere. Bestyrelsen skal følge op og Jens tager det op til GF.
Næste møde
Aftales efter GF

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog