LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat bestyrelsesmøde 15.1.2013Sidst opdateret 25.11.2013

Mødetidspunkt: Tirsdag den 15. januar 2013

Emne: Årets første bestyrelsesmøde i EFK87

Deltagere: Jens Arnt
Jan Petersen
Hans Sørensen
Leif Priess
Carsten Danielsen
Afbud: Jakob Andersen

Mødet afholdt i henhold til tidligere udsendt agenda


Gennemgang af sidste bestyrelsesmødereferat (30. oktober 2012)
Ingen kommentarer til referatet


Formandens orientering:
Freddy har efterspurgt aflæsning af elmåler og har selv aflæst i weekenden 5./6. januar. Forbruget siden opsætning af måleren er ca. 925 Kwh, hvilket virker rimeligt årstiden taget i betragtning.

Ballerup kommune har meddelt EFK87, at vi ikke længere er godkendt som ”Frivillig folkeoplysende forening”. Det vurderes ikke at få den store betydning for klubben og vi vil stadig kunne benytte hallen i vintersæsonen.


Økonomi og medlemmer:
Regnskab, budget, mm. fremsendt før mødet af Jakob blev godkendt og taget til efterretning

”Bestyrelsens forretningsorden” og ”Forhåndsgodkendte udgifter” opdateres og tilrettes af Jens Arnt


Aktiviteter:
Der var enighed om, at næste generalforsamling skal ”skæres skarpere til”. Agendaen skal følges mere stramt og diskussionerne om klubbens mål, aktiviteter, mm. henlægges til et klubmøde, der afholdes før generalforsamlingen, eventuelt under spisningen.
Det overvejes endvidere om det ikke ville være en god ide at afholde et klubmøde en måneds tid inden generalforsamlingen. På denne måde ville der være større sandsynlighed for at få ”medlemsønsker” med på generalforsamlingen.

Jens Arnt blev valgt til ny næstformand i EFK87

Planlægning og udførelse af inddækninger i siderne af klubhusets overdækkede terrasse overlades til Lars og Carsten

Jens tager en snak med Peter Colding og Torben Garbsen om instruktør situationen

Det blev vedtaget, at afholdelsen af EFK87 træf gøres afhængigt af, hvor mange frivillige, der melder sig. Lørdag den 25. maj blev valgt som dato for træffet, hvis det afholdes. Der udsendes opfordring til at melde sig til samtlige medlemmer snarest muligt. Carsten udsender opfordring.

Der udsendes snarest muligt en nytårsmail til alle medlemmer med klubbens aktiviteter og mål for 2013. 

Torsdagsholdet (plæneklipning) kan ikke forventes at blive ved med at kunne varetage plæneklipningen. Indtil videre ses situationen an, men det overvejes på et tidspunkt at flytte EFK87’s plæneklipper op til vores klubhus i en selvstændig container

Næste planlagte bestyrelsesmøde er den 16. april

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog