LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde 28.8.2013Sidst opdateret 25.11.2013

Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 27.8.2013
Til Stede: Carsten, Jens, Jan, Hans, Jakob og Leif

Agenda

Gennemgang af sidste bestyrelsesmødereferat 
Beklageligvis er referatet fra sidste bestyrelsesmøde ikke blevet skrevet ...

Formandens orientering

* forår/somme præget af let bøvl m. Banedanmark og Albatros
* Vi er nødt til at få lidt fokus på de 100 m
* Carsten arbejder på en skriftlig lejeaftale med Albatros 
* Carsten arbejder på en skriftelig aftale omkring holding 

Økonomi og medlemmer

* Jakob gennemgik regnskab og der er let oversskridelse på enkelte punkter men samlet set er vi inden for rammerne.
* Jens sender endeligt regnskab til kommunen vedr. Børnedag.
Budgetopfølgning
* Der er stadig penge afsat til inddækning - Carsten fixer inddækning - igen :-)
* Som et led i forhandlingene med Albatros ser det ud til at vi ender med at betale vores strømforbrug helt eller delvist (max ca. Ca. 8000,- pr. år)

Nye medlemmer. Herunder diskussion om max. antal medlemmer

Vi er blevet 21 nye medlemmer alene i år. Pt. er vi 135 medlemmer i alt
Der er for øjeblikket 8 på venteliste.
Vi havde en lang debat omkring hvor vidt det vi har brug for er en begrænsning af størrelsen af klubben, begrænsning af belastningen på flyveskolen eller begrænsning i hastigheden hvormed vi vokser. 
Den endelige beslutning som adressere lidt af det hele er at vi vælger at sluse ca. 10 nye medlemmer ind i klubben pr. år .. og kun gennem flyveskolen - Jakob tager snakken omkring det praktiske med flyveskolen

Aktiviteter

* Forholdet til Albatros herunder krav til max flyvehøjde og flyvezone mod jernbanen
- jens laver kladde til klubmail vedr 100m - og overholdelse af regler generelt
- jens opdaterer regelsæt vedr. håndtering af Modeller i s-togs kablerne.
* Banedanmark erstatningssager
- Der har været 2 individuelle sager med Bane Danmark med økonomisk efterspil - Begge sager anmeldes direkte til Modelflyvning Danmark forsikrings selskabet
* Ny flyveplads, herunder medvirken ved åbningsfest for Flyvestation Værløse.
- Vi har et godt forhold til kommunen, men det lader til at det er naturstyrelsen som skal godkende "brugen" af den "grønne kile", selvom det er Furesø der formelt kommer til at eje/administrere området - Vi er inviteret til åbningsfest i starten af September men afventer stadig detaljerede oplysninger - Carsten har kontaktet naturstyrelsen og det foreløbige svar indikerer at beslutningen først bliver taget senere på året.
* Færdiggørelse af klubhus og prioriteringer i den forbindelse
- Der er stadig penge afsat til inddækning - Carsten fixer inddækning - igen :-)
* Instruktør situationen
- Når vi ser bort fra overbelastningen (som adresseret via. venteliste) kører flyveskolen rigtig godt.
* Orientering vedrørende afholdelsen af flyvning med skolebørn
- godt arrangement på trods af lidt skidt vejr - positive tilbagemeldinger hele vejen rundt
* Klubmesterskaber
- Vi går efter 15 September - Carsten er ankermand - Hans checker om præmie shiluetterne i klubhuset
* Hjemmeside
- Martin har lavet et fantastisk stykke arbejde og resultatet er ved at være godt nok til en egentlig test hos medlemmerne
* Indendørs flyvning
- I denne sæson har vi flyvning eksklusivt i Måløv gl. Hal
* Ny vandleverandør
- Hans + Leif kigger på vedligehold og opfyldning af vand samt ny håndvask 
* Diverse 
- muldvarpe - vi ringer efter muldvarpe skyde manden.
- modelflyveplads specifikation er under udarbejdelse med Jakob som ankermand. 
- I forhold til Generalforsamlingen planlægger vi med 20.11.2013 afhængig af om vi kan få The-huset 
- Jens laver oplæg med de mest oplagte sætninger fra reglerne inkl. brug af medlemskort til opsætning indvendig på vores klubdør

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog