LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra Bestyrelsesmøde 29.10.2013Sidst opdateret 07.03.2014

Til Stede: Jan, Hans, Carsten, Jens
Fraværende: Leif, Jakob (syg)

Mødet blev holdt hos Jens 

- Opfølgning på Flyvestation Værløse. Herunder forholdet til SMSK
Vi Gennemgik situationen omkring Flyvestation Værløse
Generelt et rigtig godt arrangement d. 24.10 .. tak til alle for en rigtig god dag..
Fremadrettet er planan:
1) Casten tager kontakt til Lokalavisen omkring artikelserie
2) Jens tager kontakt til Naturstyrelsen ...
3) Vi søger om midlertidig tilladelse til at flyve på Flyvestationen i samarbejde med SMSK og Den Røde Baron (efter møde med Naturstyrelsen)
4) Vi arrangerer møde mellem EFK87, Den Røde Baron, og SMSK for at aftale hvordan fremstå som samlet enhed.. - Carsten

Agenda

Gennemgang af sidste bestyrelsesmødereferat 
- intet at bemærke

Formandens orientering
Carsten orienterede primært omkrig aktiviteterne vedr. Flyvestation Værløse og uddelte roser til alle. Der er også roser fra både kommunen og naturstyrelsen til arrangementet på Flyvestationen. Der er sågar hilsener fra Borgmester Ole Bondo Christensen til alle.


Økonomi og medlemmer

- Regnskab - intent nyt
- Budgetopfølgning - intet nyt.

Aktiviteter

- Forberedelse af Generalforsamling( s dagen ..)

18:00 - 18.20 - mad
18:20 - 18:50 Klubmøde - Ny plads / Værløse - klubstemning
19:00 - 20:00 generalforsamling
På valg er Jens som genopstiller, Jan som genopstiller, Leif som ikke ønsker at genopstille, Jakob som genopstiller.
20:10 klubmøde fortsat
20:10 - 20:25 Ny hjemmeside..
20:25 - 20:45 Klubbens størrelse ..
20:45 - opsummering og afslutning ...

- Mad helt som vi plejer .. - smørrebrød 2.5 pr. mand + øl/vand - Carsten fix
- Jesper Schiøt .. - opvarmning af The-huset 

- Instruktør situationen. (Peter Colding er holdt op )
- Vi er sårbare som klub med kun 2 instruktører .. hvordan kan vi sikre at der kommer et par stykker mere ind i folden. Ingen konkrete actions men forslag er velkomne.

- Ny lejeaftale med Albatros.
- Der arbejdes stadig på sagen .. der bliver forhåbentligt (Afhænging af Albatrosserne) arrangeret møde mellem EFK87 og Albatros primo November

Diverse

- Venteliste - Vi sikrer at juniorer kommer ført på ventelisten .. Jens skriver lidt på hjemmesiden om forholdende omkring ventelisten..
- Klubmesterskab - vores skilte for fastvinge + helikopter - skal eller skal vi ikke gøre dette .. tages op på næste bestyrelsesmøde ..
- Erik - ny vandmand
- Michael Toft - vicevært
- Ludolf indkøbschef..
- Oplæg til regelsæt ved flyvning på Værløse - Jan laver kladde
- Jens skriver til Ulf fra TV2 Lorry om vi kan få en kopi af klippet fra Flyvestation Værløse ..

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog