LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Kluborientering Nr. 003 - 15. januar 1998Sidst opdateret 25.11.2013

Kluborientering #3

15. januar 1998

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag d. 29. januar 1998 kl 19.00 i klubhuset

med følgende agenda:

1. Valg af ordstyrer og sekretær

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

1. Vedtægtsændringer. Forslag vedlagt. Der er tale om 1. Navneændring til blot "EFK87", 2. håndtering af medlemmer, som ikke er medlem af Albatros i form af passivt medlemsskab, 3. sletning af paragraf om at etablere egen flyveplads, 4. en almindelig modernisering samt 5. etablering af juniormedlemsskab.

2. Græsslåmaskine til ca. kr. 1.800,-

3. Logo konkurrence

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, supppleant og 1 revisor

Følgende er på valg i år: Formand (Peter Bech genopstiller som formand), Kasserer (Jørgen Thede genopstiller som kasserer) og revisor (Henry Borup genopstiller som revisor).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år

Kontingent for aktive foreslås sat til kr. 450.- for voksne og kr. 75,- for juniorer.

(forudsætter at Albatros's børnerabat er 100% som pt oplyst)

Kontingent for passive foreslås sat til kr. 150,- for voksne og kr. 0,- for juniorer.

7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest d. 20. januar 1998.

Traktementet består af brød med pålæg, kage øl og vand. MEDBRING SELV VARME DRIKKE SOM KAFFE OG TE.

Bilag: Godkendt regnskab og forslag til nye vedtægter

Klubmødet efter generalforsamlingen

Når generalforsamlingen er afluttet på behørig vis, holder vi klubmøde. Klubmødet starter med udlevering af vores "Klubhåndbog", et ringbind til alle din EFK papirer.

De nye vedtægter er formuleret meget generelt, så de er så "lagtidsholdbare" som muligt. Øvrige forhold kalder vi for "klubregler". Der er lavet et udkast til klubregler som udleveres på klubmødet. I disse er der også nogle ting som klubbens medlemmer bør beslutte demokratisk:

1. Indmeldelsesgebyr foreslås til kr. 25,- og dækker udgiften til en "Klubhåndbog". Nuværende medlemmer skal ikke betale indmeldelsesgebyr.

2. Kontingentopkrævning til Albatros via EFK kontingent

Agenda for klubmødet bliver herefter:

1. Klubregler

2. Fast termin for klubmøder. Der foreslås, at klubmøder afholdes anden torsdag i hver måned i marts - april - maj og september - oktober - november.

3. Her skal vi snakke om aktiviteter i 1998: A-certifikat-Klubhåndbog-Stævner · Udflugter · Klubmøder · Byggemøder · Banetromling etc.

4. Eventuelt

Husk, at vores kasserer har for vane at opkræve kontingent efter generalforsamlingen, så tag penge med!

Husk også at tage jeres RC-unionsnr med så vi kan få indberettet til RC-unionen og få opdateret medlemsslisten.

Nye medlemmer

Der er ikke kommet nye medlemmer siden sidste kluborientering.

Byggemøder er ændret fra tirsdag til onsdag fra kl. 19.00

Der er nu byggemøde hver onsdag fra kl. 19 hos Peter Bech. Byggemøder de næste 3 måneder:

14/1 - 21/1 - 28/1 - 11/2 - 18/2 - 25/2 - 11/3 - 18/3 - 25/3

HUSK: Byggemøderne er ikke sponsoreret af klubkassen, så medbring selv kaffe, kager, øl etc!

Hilsen

Peter

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog