LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Kluborientering Nr. 001 - 30. juli 1997Sidst opdateret 25.11.2013

Kluborientering

30. juli 1997:

Ny flyveplads er i orden

Alle godkendelser vedrørende den nye plads er nu modtaget og for god ordens skyld vedlagt. De af os som var med på klubmødet sidst var også ude og indvi den 28. juni på en flot solrig dag med frisk vind fra nordøst.

Vi har standplads lidt uden for landingsbanen, men flyver ellers fra Albatros' landingsbane som er en meeeeget stor, slået bane. Vi vil forsøge at lave et udsnit med fint klippet græs så jordstart bliver muligt. Det kan næsten allerede nu lade sig gøre med kraftige fly med lidt større hjul (over 70mm).

Samtidig skal jeg gøre opmærksom på, at den gamle plads i Skovlunde ikke er lovlig at flyve modelfly på. Den befinder sig indenfor en afstand af 8 km fra Flyvestation Værløse og kræver derfor dispensation fra Luftfartsloven. Denne dispensation er aldrig søgt og principielt er vi derfor ikke dækket af RC-Unionens forsikring, hvis vi flyver herfra.

For den nye plads gælder følgende almindelige regler:

Medlemskab

1. Kun EFK medlemmer som også er passivt medlem af Albatros har lov at flyve der. Passivt medlemskab af Albatros koster p.t.. kr. 150,- pr. halve år. Jeg har vedlagt en indmeldelsesblanket til Albatros.

2. Med medlemskabet af Albatros følger også retten til at anvende klubhuset. Nøgle hertil udleveres af Albatros's kasserer mod depositum. Klubhuset har mange faciliteter herunder ophold/undervisningslokale med tavle og bar samt toiletter etc.

3. Med medlemskabet følger tillige adgang til Albatros' klubmøder, fester mv. Hvis nogen er interesseret i fuldt medlemskab, har jeg vedlagt Albatros' prisliste.

På nuværende tidspunkt er følgende EFK'er meldt in ind Albatros: Henri Sindt, Peter Bech og Christian Bech.

Sikkerhed

Det helt overordnede er, at vi skal huske at der i et UL fly sidder et menneske for hvem de kunne blive fatalt, hvis der opstår nærkontakt mellem dem og vores fly. Det er derfor os, der har ansvaret for, at vi ikke er til gene for UL flyene. Men samtidig har UL folkene også pligt til at holde os orienteret så vi ved hvad der foregår.

1. Første EFK pilot på pladsen skriver sig ind i Albatros' logbog og noterer sig, om der er UL fly ude og hvornår de forventes at komme retur.

2. Der skal altid udpeges en flyveleder, som holder øje med luftrummet så det er frit, hvis der skulle ankomme UL fly, eller et UL fly skal lette. Den overordnede sikkerhedsregel p.t. er, at der ikke må være modelfly i luftrummet når UL fly starter eller på vej til at lande.

3. Standplads for EFK er indtil videre det sydøstlige hjørne markeret på medfølgende kort med en ring. Der må ikke parkeres på UL flyenes taxivej mellem bane og hangar.

4. Sidste mand som forlader pladsen skriver sig ud i logbogen.

5. UL flyene er ikke altid lige manøvrerbare, hvorfor det anbefales at holde god afstand fra banekanten når der er start eller landing.

6. Gæstepiloter er under EFK pilotens ansvar overfor disse sikkerhedsregler.

7. Flyvning skal principielt foregå syd for jernbanelinien som går langs startbanens nordside. Vores luftrum er anført med den punkterede linie på kortet.

Vi vil senere sammen med Albatros finde nye eller bedre metoder til at sikre, at der ikke forekommer hændelser der kunne være undgået. En af de ting der er blevet drøftet er store, synlige signaler, f.eks. "modelflyvningsvimpel" som viser, at der er modelfly i luftrummet. Men p.t. er den bedste metode observation. UL trafikken på pladsen er så lav, at det nærmest er en begivenhed, når der er UL operationer.

Stævner

Vores højeste ønske er, at kunne afholde stævner på pladsen også. Vi håber på, gennem forhandling med Albatros, at vi kan få 2 weekend-dage om året til formålet.

Flyvehensyn

Der er to nabogårde til flyvepladsen, som klager over støj og overflyvning af UL fly. Selvom vi ikke støjer, skal vi principielt overholde de samme aftaler, som Albatros har indgået med sine naboer.

Mod øst, er der en hundeklub. Af sikkerhedsgrunde, har vi begrænset luftrummet, så vi ikke overflyver deres område samt UL hangarerne og klubhuset.

Medlemskontrol

Vi har ikke nogen mulighed for at kontrollere om i er medlem af Albatros eller ej. Vi håber derfor, at alle overholder reglerne.

Hilsen

Peter

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog