LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
21
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra generalforsamlingen d. 22. November 2017Sidst opdateret 08.01.2018

Referat af generalforsamling i EFK87 22. november 2017


Ordstyrer: Jørgen Kragh
Referent: Jørn Wildt
Tilstede: 43 fremmødte medlemmer

 1. Valg af ordstyrer og sekretær
  Valget faldt på Jørgen Kragh (ordstyrer) og Jørn Wildt (referent).
  Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens årsberetning
  Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
  Beretningen blev godkendt.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  Kassereren fremlagde regnskabet for 2017 (vedlagt).
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Forslag fra bestyrelsen
  Der var ikke nogen forslag fra bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Der var ikke nogen indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Carsten Danielsen var på valg som formand og blev genvalgt.
  Peter Colding var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt.
  Jørgen Bentsen blev valgt som revisor.
  Der var afstemning om pladserne som suppleanter. Resultatet blev:
  - Torben: valgt som 1. suppleant med 34 stemmer.
  - Søren: valgt som 2. suppleant med 28 stemmer.
  - Finn: fik 14 stemmer og blev ikke valgt ind.
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
  Kassereren fremlagde næste års budget (vedlagt).
  Budgettet blev vedtaget.
 8. Eventuelt
  Logistiken omkring indendørs flyvning blev diskuteret.
  - Rene Severinsen fortalte at man altid kan ringe til ham, da han bor meget tæt på hallen og har en
  af nøglerne.
  - Briand Frederiksen foreslog at han får en nøgle, da han også bor meget tæt på.
  - Bestyrelsen melder ud på hjemmesiden angående
Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog