LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juni Sidst opdateret 06.06.2017

Referat fra bestyrelsesmødet d. 6. juni 2017

Til stede: Jakob, Peter, Torben, Erik, Jesper, Carsten og Jens

 

Nyt fra formanden

kort gennemgang af rep. mødet .. ny formand Lars Kildholdt .. ingen kontroversielle emner. business as usual

Store flyvedag .. god opbakning . +25k besøgende .. Rigtig mange der var interesseret i at høre om vores hobby. Stor ros til Finn for marketing materiale.

Vi har ikke fået Landzonetilladelsen endnu (trods angivelse af det i tidligere referat). Kommunen har haft travlt men regner med at kigge på vores sag i næste uge..

Økonomi

Ingen venteliste - ingen nye medlemmer .. Følger budgettet

Diverse

Opfordring til at bruge jegflyver meddelelser for at få lidt flere ud at flyve..

Aktiviteter

Værløse. Afventer kommunen med den endelige ordlyd.

Jet Danmark træf på Værløse 24.Juni - givet besked om at deres træf falder midt i vores klageperiode.

“Skovtur” til vores shelter på Værløse. Skulle have haft sat stolper op til markering af vores græsplæne. Blev dog kun til en hyggetur.

Der kommer friske bud fra flere forskellige omkring etablering af græsplæne. Vi afventer disse bud.

Vi starter så småt med at søge om at knurre hul i shelter. 2.5m x ?? (BxH)…(Carsten+Jens)

Vi henter bud på skæring af hul (Peter  ) til “nødåbning” samt isætning af stålport i hul .. (tænk tyverisikring).. Jakob.

Græs - pløj/harv/troml etableres så hurtigt som muligt..

Træf. Lørdag og søndag d. 10+11 Juni.. kom og vær med - pølser/brød kan købes… dkr25,- pr sæt (2 pølser + 2 brød)

Flyvning med skolebørn 1+2 Juli: ca. 20 tilmelding pr. dag. Kom og flyv så ungerne kan få lidt flyvning at se på ud over at de selv får lov at prøve..

Byggemøder. Peter har som alle nok ved været syg .. men vi afholder et ferie afslutnings byggemøde d. sidste torsdag i Juni (29. Juni) og vi slutter kl. 22 sharp.

Vi skal være bedre til at orientere i bestyrelsen omkring relevante emner.

Hvordan lave vi aktiviteter der aktiverer flere i klubben (grill ?, træf ?) .. forslag modtages gerne

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog