LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 16 Januar 2017Sidst opdateret 07.04.2017

Formandens beretning

Ikke meget flyveaktivitet siden sidst ..

Hallen kører rigtig godt med god tilslutning .. 

Kasseren har ordet.

Intet unormalt at berette.

Største post er Akustiknet (lydmåling)

24 rykkere sendt ud … Mangler svar fra 13 - 1 meldt ud

Ingen venteliste til skoleflyvning

Datoer til kalenderen

Bestyrelsesmøder 

Mandag d. 13.3 kl. 18

Tirsdag d. 6.6 kl. 18

Mandag d. 9.10 kl. 18

Mandag d. 15.1 kl. 18

Værløse.

Gennemgang af Værløse indtil nu ..

Møde i politisk udvalg 7 December

Møde med Flyvehistorisk hangar (hangar 2) 3. Januar

Møde med Furesø kommune 5. Januar

Møde med Naturstyrelsen 16. Januar

Svarskrift til det politiske udvalg er klar 1ste kladder og blev gennemgået og rettet til. Sendt til "sanity check" 

Sendes til kommunen senest udgangen af indeværende uge.

Representantskabsmøde

Modelflyvning danmark har Representantskabsmøde d. 26. Marts.

Følgende planlægger pt. at deltage .. sig frem hvis du kunne have lyst til at tage med. Det er en hyggelig dag med opdatering på hvad der rør sig i vores moder organisation.

  • Carsten + Jens + Jesper Christensen + Peter  + Jakob (måske)

Standerhejsning

Der er standerhejsning 26. Marts.

Der er planlaget lidt praktisk arbejde i forbindelse med standerhejsningen så klubben byder på morgenmad og lidt grillmad til frokost.

Øvrige aktiviteter

Der er ønske om en del aktivitetet og der opfordres endnu engang til at bakke op om det der bliver arrangeret. Pt har vi følgende aktiviteter planlagt med de respektive tovholdere. Tag fat i dem hvis du har mulighed for at give en hånd med.

  • Træf 10/11 Juni  - Peter, Jesper, Torben. 
  • Standerhejsning - 26. Marts - Jesper
  • Standerstrygning - 29. Oktober -  Carsten 
  • Klubmesterskab i efterår (dato kommer) - Peter/Torben 
  • Kobradag - søndag i en lige uge - Jesper finder en dato og sætter den i kalenderen.. 
  • Skolebørn - 1+2 juni Jesper modtager tilmeldinger / Carsten koordinerer selve dagen
  • Kunst/F5J - Torben sætter datoerne i kalendere på søndage i ulige uger ..
  • Grill torsdage før byggemødet når vejret er godt / starter igen efter standerhejsning. - hvis der er nogen der har lyst til at tage rorpinden siger i bare til.

Hallen:

Mange deltagere de sidste gange. Der er ansøgt om “næste sæson “2017/18”

Evt “tema” dage .. tråd på hjemmesiden ..

Eventuelt 

Tag selv kaffevand med - jens sætter på hjemmesiden.

Regnvands vand til opvask - speciel kedel -  Erik fikser - jens sætter på hjemmesiden

Dunkene fjernes snarest - Jens sætter på hjemmesiden ..

Kaffeindkøb - Erik 

*************

Diverse ToDo's

Jens retter formulering omkring 50m .. i brev til kommunen

Jens laver samkørsel af MDK og EFK87 kartotek

Jakob - laver opdatering af indmeldings materiale og inkluderer MDK info vedr. primær klub.

Torben laver kaldender - Kunst og F5J .. i ulige uger.

Jens laver beskrivelse af brug af nøgle til hallen..

Jens laver “hal” beskrivelse  / begyndere

Jens laver tråd med hal temaer ..

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog