LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 19. oktober 2016 Sidst opdateret 20.10.2016

Referat

Bestyrelsesmøde i EFK87

 

Dato: 19. oktober 2016

Deltagere: Carsten, Jens, Torben, Jakob, Peter, Erik & René (ref).

Ikke tilstede: Peter

 

 1. Sidste møde

 

Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 19. oktober 2016

 

 • Der skal holdes bedre orden i klubhuset.
 • Gaver i form af brugt udstyr skal lægges i klodskasser, så de ikke ligger og flyder på bordene
 • Albatros skal høres om traktor kan stå hos dem for vinteren, så klubhuset kan ryddes op og diverse kan flyttes i container

 

 1. Formanden orienterer
 • Lav flyve aktivitet grundet vejrlig
 • Ballerup kommune har igen delt overskuddet fra skolebørnsaktiviteter og vi har modtaget 2.200 kr
 • Indendørsflyvning starter med standerstrygning d. 30. oktober kl 18:00
 • 2 episoder med overtrædelse af flyvezone
  • En episode med et nedstyrtet fly ved gården Friheden hvor fly faldt ned tæt på en person der gik ude. Episoden er blevet talt ned med forurettede
  • En episode med overflyvning af hundeklubbens parkeringsplads.
  • Det henstilles på det kraftigste at flyvezoner respekteres. Se gerne på oversigtskortet i klubhuset

 

 1. Økonomi og medlemmer

 

 

 • Budget opfølgning

 

  • Kontingent ligger under budget grundet lavere tilgang i indeværende regnskabsår
  • 3 nye skole fly købt
  • Lavt forbrug på aktiviteter
  • Lavt forbrug på DGI
  • Generelt et pænt regnskab for 2016

 

 

 • Medlems- og venteliste status

 

  • ca 160 medlemmer
  • ingen venteliste

 

Budget 2017

 • Budget sættes til stort set samme niveau som 2016.
  • Banedrift øges med investering til etablering af græsplæne. 25.000 kr af disse kommer fra puljemidlerne fra MDK
  • Elregning øges med 2.000 kr da vi forventer øget brug ifbm. flytning Værløse shelter
  • Generalforsamling post øges med 2.000 kr for at have dækning til en evt ekstraordinær generalforsamling
  • Til etablering af el sættes 10.000 kr
  • Kontingent hæves efter planen til 800 kr

 

 1. Aktiviteter

 

 

 • Sidste nyt vedrørende Værløse

 

  • 20 høringssvar, hvoraf 17 var negative. EFK87 har fremsendt et svar som ikke bærer præg af overbevisning, men en saglig begrundelse
  • Jens har talt med Lene fra Furesø kommune. Vores behandling kommer først med på mødet til december, dette grundet de mange høringssvar, som tage tid at behandle
  • Lene fremsender en mail bestyrelsen til gennemsyn, men række fakta der skal bekræftes og en række afklarende spørgsmål  
  • Lene er fortsat positiv indstillet overfor projektet og arbejder på den politiske indstilling. 

 • Næste skridt vedrørende værløse

 

  • Afventer mail fra Lene, samt den politiske behandling
  • Det vurderes om  det vil være til klubbens fordel at tage kontakt til grundejerforeningen i Nordlejren for at etablere en positiv dialog. Furesø kommune kontaktes for om vi kan kontakte dem direkte eller om kommunen kan etablere kontakten 

 • Forberedelse til generalforsamling

 

 

  • Formand og bestyrelsesmedlem 1 er på valg (begge ønsker genvalg)
  • Forberedelse af program for aftenen
   • Valg af ordstyrer og referent (Carsten)
   • Bestilling af lokale og fortæring (Carsten)
   • Opsætning af tilmelding på hjemmeside (Jens)
   • Indkøb af gaver (René)
   • Print af skilte til lokale henvisning (Jens)
   • Sikkerhed / pejlemærker (Jens)
   • Udarbejdelse af præsentation (Carsten / Gitte)
   • Indhold til klubmøde i timen efter generalforsamling (medlemmer)
   • Øl / vand (Jakob)
   • Engangsservice (Carsten)

 

 

 • Standerstrygning 30. oktober 2016

 

  • Dagen kombineres med en arbejdsdag i klubben
  • Morgenmad kl 9.30 og herefter oprydning i og omkring klubhus
  • Grill tændes ifbm standerstrygning kl 13

 

 

 • Arkustiknet

 

  • Vi forsøger fortsat at få foretaget en måling i indeværende år, så medlemmer opfordres til at være klar til en kort udmelding og deltage de flytyper der bliver meldt ud

 

Eventuelt

 • Alt gæld til sodavand/øl kassen inddrives og skal indbetales til kassereren. Der henstilles til at betale kontant eller mobilt fremover (Jens)
 • Jens afklarer hvorledes flyskolen skal godkende multirotor og helikopterpiloter, der ikke ønsker godkendelse til fastvinge
 • Ny skumslukker og brandtæppe købes (Erik)HUSK at sætte kryds i kalenderen

Generalforsamling afholdes 23. november 2016 - Invitation udsendes senere.

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog