LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 23. august 2016 Sidst opdateret 20.10.2016

Referat

Bestyrelsesmøde i EFK87

Dato: 23. august 2016

Deltagere: Carsten, Jens, Peter, Torben, Jakob, Peter, Erik & René (ref).

 

 1. Sidste møde
 • Der skal holdes bedre orden i klubhuset
 • Gaver i form af brugt udstyr skal lægges i klodskasser, så de ikke ligger og flyder på bordene
 • Opbevaring for juniorers fly - 2 har benyttet sig af dette.
 • Græsslåning - Anders klarer det fint.
 • Plæne er blevet tromlet
 • Gas grill er indkøbt og indviet
 • Kontakt fornyelse med Albatros - Pris skal genforhandles. Vi har foreslået nuværende pris
 • Ansøgning om MDK pulje - der er søgt om 25.000 til etablering af græsplæne
 1. Formanden orienterer
 • EFK godt repræsenteret på sommerlejr i Lindtorp
 • Stor aktivitet på FLV - mange mennesker til Store Flyvedag.
 • Carsten og Jens til åbent hus arrangement i Syd Lejren - lokalplan forventes vedtaget i oktober. 130 boliger opføres fra april 2017 - 3 årlig byggeperiode - 2 plan. Positiv kontakt til entreprenør - Bonava
 1. Økonomi og medlemmer
 • Kontingentbetaling er næsten i hus i forhold til budget
 • Der er pt ingen venteliste
 • Der er brugt en del penge på Klubhus og bane drift kontoen
 1. Aktiviteter

Værløse

 • Positivt møde med Furesø Kommune. Landzonetilladelse er lige nu til nabohøring i 3 uger. EFK87 skal overholde støj i skel - 45 db i dagtimer,  40 db  i aftentimer  og  35 db i nattetimer
  Politisk behandling 5. oktober - umiddelbart efter den obligatoriske klagefrist på 4 uger til Naturklagenævnet
  Landzonetilladelse gælder i 1.5 år i første omgang
 • Endelig færdig behandling forventes primo november hvorefter landzonetilladelsen er gældende.
 • Der arbejdes på at få lov til at pløje inden vinter - evt mens klagefristen løber.
 • EFK87 skal kunne dokumentere at vi ikke støjer mere end vi må. Støj firma skal foretage måling - Arkustiknet er kontaktet og afgivet tilbud på lyd opgaven. EFK87 godtager tilbuddet.
 • Landzonetilladelse laves i 2 dele - en til brug af shelter og jord - en anden til bearbejdning af bygning.

Ekstraordinær generalforsamling

 • Med behandlingstiden som den foreligger for nuværende vil ordinær generalforsamling være tidsnok, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling ikke bliver nødvendig.

Næste skridt vedr Værløse

 • Etablerings beløb til græsplæne lægges i budget
 • Bestyrelsen udarbejder beslutningsoplæg og øvrigt materiale til generalforsamling, inden næste bestyrelsesmøde
 • Bestyrelsen bruger for nuværende ikke kræfter på at finde alternative plads muligheder. Det står fortsat medlemmer frit at undersøge alternative muligheder, dog uden at lave bindende aftaler.

Vedligeholdelse af klubhus

 • Rampe til blå container laves, så plæneklipper nemmere kan komme ud og ind.
 • Der indkaldes til klubhus dag inden for nærmeste fremtid
 • Der er taget kontakt til Vestforbrænding / vognmand for at sikre at affald tømmes.
 • Grøn affaldsbeholder nedtages og den store skraldespand inde i klubhuset fjernes, grunden manglende tømning.
 • Alle medlemmer opfordres til at holde bedre orden i klubbens faciliteter.

Eventuelt

 • Alle medlemmer der har gæld på tavlen bedes afregne denne via MobilePay eller SWIPP. Vi henstiller samtidig til alt der fremover betales hver gang.
 • Det henstilles til at FPV flyvning i klubbens regi foregår efter gældende regler, således der ikke flyves længere væk end at modellen kan ses i Line of sight. Det er primært i forhold til vores sameksistens med Albatros og reglen om at kunne landes straks når der kaldes Ultralet.
 • Jens afklarer hvorledes flyskolen skal godkende multirotor og helikopterpiloter, der ikke ønsker godkendelse til fastvingeHUSK at sætte kryds i kalenderen

Generalforsamling afholdes 23. november 2016 - Invitation udsendes senere.

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog