LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. Maj 2016Sidst opdateret 09.05.2016

EFK87 bestyrelsesmøde d. 4 maj 2016

Til stede: Jens, Rene, Jakob, Carsten, Erik, Peter og Torben.

Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

Arbejdsdag i klubhuset: Carsten overtager ansvaret fra Jens.

Arbejdsdag i klubhuset bliver lørdag d. 28 maj. Carsten informerer klubfolket.

Carsten orienterede om hvad der er sket siden sidst.

Jakob orienterede om økonomien

Sidste nyt vedr. værløse.

  • Vi talte om de udfordringer vi har med at få målt og godkendt den støj vores fly laver.
  • Der var også dialog om bestyrelsens løbende informationer til resten af klubben, om de bliver ordelig opdateret. Fra flere sider blev det bemærket at mange klubmedlemmer føler at det tager for lang tid at få lov til at flytte på Værløse.

Stævne: Torben og Peter orienterede om status på træf.

DM i drone ræs: Rene orienterede om hvor han er i planlægningen.

Bestyrelsen opfordrer Instruktørerne til at tænke i indkøb til flyveskolen, f.eks en ny DX6 sender, eller fly med landings stel oa.

Status mobilbetaling: Vi har fået mobil nr til swip, så alt er næsten klar til Swip. Mobilepay er også på vej.

Forslag om at juniorer kan opbevare deres fly i klubhuset, eller containeren:

Vi vedtog at juniorer gerne må hænge et fly i klubhuset forudsat at de flyver jævnligt over en seson. De efterlader flyet på eget ansvar.

Vi giver instruktørerne besked, så de kan informere juniorerne.

Græsslåning:

Vi laver et græsslåningsteam, som klipper græs lørdag formiddag. Carsten informerer Albatros, og tager ud næste torsdag og sætter sig ind i hvordan man betjener græsslåmaskinen. Carsten sender opfordringer til klubbens medlemmer om at melde sig til græsslåningsteamet. Vi skal gerne bruge 10 til 12 mand der melder sig. Der skal 2 mand til opgaven. En der slår græs, og en observatør.

Græsplænen:

Vi besluttede at spørge Ulrik fra Kildedal Event om han har mulighed for at tromle for os, hvis vi betaler lejen af en traktor, og for hans arbejdstid. Vi kan leve med at det koster 5000-6000 kr.

Erik taler med Ulrik, og laver en aftale, hvis den er inden for den økonomiske ramme.

Indkøb af Gasgrill:

Peter køber en mindre Weber gasgrill og en gasflaske, som stilles i containeren.

Fornyelse af kontrakt med Albatros.

Jakob tager fat i Albatros og laver en ny aftale.

Ansøgning om MDK puljemidler i prioriteret rækkefølge:

  1. Vi aftalte at søge om midler til at få lavet en støjmåling i forbindelse med Værløse. Dels via et konsulentfirma, og dels via noget udstyr der kan måle dagligdagen i klubben. Begrundelsen kunne være at vi vil udvikle en målemetode, som kan bruges andre steder.
  2. En ny græsslåmaskine.
Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog