LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25 August 2015Sidst opdateret 27.08.2015

Til stede

Carsten Danielsen

Erik Jepsen

Jan B. Pedersen

Jakob B. Andersen

Jens Arnt

Jesper Christensen (aktiv og meget konstruktiv gæst)

 

Agenda:

Sidste møde:

 • Gennemgang af mødereferat fra sidste møde.

Formandens orientering

Økonomi og medlemmer

 • Kasseren har ordet

Aktiviteter

 • Sidste nyt med mere vedrørende Værløse
  • Gennemgang af arbejdsgruppernes materiale
 • Klubmesterskaber
 • Modelflyvningens dag
 • Store Flyvedag på Værløse
 • Flyveskolen

Diverse

 

Referat:

Gennemgang af mødereferat fra sidste møde:

 • Adgang til vores egen plæneklipper hos Albatros: Erik følger op
 • Ændring til venteliste. Juniorer kan få en fra "nærmeste familie" rykket med forrest i køen: Lukket: Jens har rettet
 • Referat godkendt

Formandens orientering:

 • P-holdet har kuppet sig til ansvaret for vejret – og så kan man jo se hvordan det er blevet J
 • Der har været sommerlejr (Nuserne og RC sommerlejr) plus et par andre klubbesøg. 
 • Generelt skal bestyrelsen være mere opmærksomme på at kommunikere via hjemmeside, så der ikke opstår rygter and halve sandheder om tingenes tilstand.
 • Flyvning med skolebørn gik fint, der var dog lidt færre deltagere i år. Det lader dog til at det kaster nogle nye medlemmer af sig

 

Økonomi og medlemmer:

Budgettet og regnskab gennemgået. Budgettet føles meget fint, så ikke de store bemærkning

Nye medlemmer 2015: 24 (og to mere på vej).

Kommende medlemmer på venteliste: 4

Medlemsfordeling: 

 • Standard medlemmer: 125
 • Junior medlemmer: 11
 • Familie medlemmer: 16
 • Passive medlemmer: 7
 • Total: 159

heraf er:

Godkendte: 124, Ikke godkendte: 5, Elever: 30

 

Aktiviteter

Flyveskole: Torben stopper instruktør ved udgangen af sæsonen. Vi skal se om vi kan finde en afløser og evt. om vi kan lave en hall of fame på hjemmesiden så dem der yder den store indsats for klubben bliver fremhævet.

 

Kan vi evt. lave en fortjenestes medalje eller T-Shirt eller lign….. Vi tager den op igen på næste bestyrelsesmøde til endelig beslutning.Jakob prøver at høre instruktørerne om der skal købes nyt grej (trådløs lærer/elev, simulator, nye sendere, motorer, reservedele osv)til næste års budget.

Vi kan prøve at hverve nye instruktører til GF, medmindre instruktørerne selv har gode kandidater

 

Sidste nyt med mere vedrørende Værløse: Der har været lidt meget sommerferie mht. til værløse. Vi har diskuteret kontrakt med Naturstyrelsen og den ser ud til at blive meget fornuftig for os. Der mangler endelig vedtagelse af lokalplanen som skal sikre adgangen til området. Det materiale der pt er lavet ser fint ud mht. adgangsvej.

Jens & Carsten: arrangerer et møde med Charlotte fra Naturstyrelsen mht. andre mulige lokationer på FSVog hvordan det ser ud mht til adgangsforhold 

Jens: Laver en update på tråden og så kan vi sende en mail ud når der har været møde med naturstyrelsen.

Vi har søgt om landzonetilladelse så vi kan benytte shelter’et som klubhus og ansøgningen er under behandling. Vi er blevet spurt om yderligere detaljer mht flyvezone, afstand, støj osv..Jens har haft møde med kommunen for at svare på spørgsmål som mest var af basal karakter dvs. lidt introduktion til modelflyvning generelt. Sagsbehandleren fra kommunen er blevet inviteret til at besøge os på Kildedal for at se hvad det er for noget. Eneste udestående er afstand til fremtidig bebyggelse. Sagsbehandleren fra kommunen er ellers positiv overfor os.

 

Klubmesterskaber, Modelflyvningens dag og Store Flyvedag på Værløse: Vi afholder klubmesterskan d 6 September (modelflyvningens dag) og vil derfor ikke deltage på Store Flyvedag på Værløse. Store Flyvedag på Værløse er fravalgt da den ikke indeholder modelflyvning og kun udstilling af modeller.

Vi regner med at Anders Brandt planlægger flyvningen til klubmesterskab, med opbakning og nødvendig support fra resten af klubben/bestyrelsen. 

Gennemgang af arbejdsgruppernes materiale: Gemmes til næste møde. Portgruppen er sat i gang med at indhente et tilbud så vi kan få et budget til vores salgsmateriale.

 

Diverse:

Jesper: kan der evt laves fleecetrøje ala vores kasketter. Jens finder link fra kasketter og Jesper undersøger nærmere.

Jesper: Skal man kunne slette indlæg og skal køb/salg laves så solgte emner udgår. Undersøges nærmere med Martin på næste byggemøde

GF afholdes Onsdag d. 18 November 

Næste møde holdes 20 oktober.

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog