LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra generalforsamlingen 19. November 2014Sidst opdateret 23.11.2014

Referat af generalforsamling i EFK87 19. november 2014

Ordstyrer: Jørgen Kragh

Referent: Jørn Wildt

Antal fremmødte: 43 personer

Bestyrelsens årsberetning:

• Der har været gang i halflyvningen vinteren over.

• Åbent hus arrangement på Værløse Flyvestation.

• Sommerferieaktivitet for skolebørn i Ballerup kommune.

• Mange deltagere på Nusernes sommerlejr ved Lindtorp og den officielle

Modelflyvning Danmark sommerlejr ved Sønderborg.

• Der blev afholdt klubmesterskab.

• Massere af flyvning på Kildedal – og en hel del på Værløse.

• Flyveskolen er en succes – stort tak til instruktørerne.

• Der blev afholdt arbejdsdag med godt fremmøde.

• Godt gang i byggemøderne.

• Klubben har en venteliste på 16­-17 personer.

Beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Regnskabet var fremlagt på hjemmesiden og blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle de opstillede kandidater blev valgt.

• Formand: Carsten Danielsen

• Menigt medlem: Hans Sørensen

• Suppleant: Erik Jepsen

• Revisor: Jørgen Bentsen

Budget og kontingent for det kommende år

Budgettet var fremlagt på hjemmesiden og blev godkendt med en enkelt korrektion på

afskrivningerne (hvor der var byttet rundt på tallene).

Diskussion:

• Der blev nævnt at øl­ og sodavandkassens kontantbeholdning er på cirka 2000 kr.

Eventuelt

• Torben Garbsen fremlagde en ide om at lave noget aktivt for juniormedlemmerne

(kun for godkendte­til­flyvning medlemmer). Fx at de kunne flyve om lørdagen hvor klubben

så ville garantere at der var voksne tilstede.

• Jens Arnt nævnte at det er unikt i MFD at have en klub med så mange juniormedlemmer (8 medlemmer).

• Jørgen Kragh gjorde opmærksom på behovet for en dedikeret person med ansvar for flyvningen.

• Morten Berthelsen spurgte om der var behov for at tage stilling til multirotorer

(”droner”). Der var ikke stemning for at klubben skulle gøre noget særligt i forhold til det.

• Det kunne dog være en indgangsvinkel for at kunne tiltrække

juniormedlemmer.

• Finn Clausen efterlyste nogle flere fælles/sociale arrangementer.

Lidt om Værløse Flyvestation

Bestyrelsen fortalte om planerne for Flyvestation Værløse før og efter selve

generalforsamlingen.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog