LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 6. Oktober 2014Sidst opdateret 09.01.2015

Referat fra bestyrelsesmødet d. 6. Oktober 2014

Til stede

Carsten Danielsen

Hans Sørensen

Erik Jepsen

Jan B. Pedersen

Jakob B. Andersen

Bestyrelsesmødet blev afhold hos Carsten og startede kl 18 med et let måltid. Mødet sluttede kl. 22.30

Agenda for bestyrelsesmødet var som følger

1) Gennemgang af mødereferat fra sidste møde den 03.06.2014

2) Formandens orientering 

3) Økonomi og medlemmer - Kasseren har ordet

4) Aktiviteter 

4a) Status på flyvestation Værløse

4b) Opfølgning på klubmesterskaberne

4c) Indmeldelsen i DGI

4d) Opfølgning på de "medlemslister" og statistikker, som Jens har trukket.

4e) Vedligeholdelsesopgaver for plads og klubhus

4f) Forberedelse af generalforsamling

5) Diverse

5a) Forslag om "senior" kontingent

5b) Forslag om godkendelse af "store" modeller under 7kg. (frivilligt og/eller som en regel)

5c) Adgang til vores egen plæneklipper hos Albatros

5d) Forslag om ændring til venteliste. Juniorer kan få en fra "nærmeste familie" rykket med forrest i køen)

5e) Jacob køber ny brandslukker + brandtæppe.
5f) Hans nedtager affaldspand til batterier pga. brandfare.

 

ad 1) - punkterne var gennemgået og alle var eksekveret

ad 2) - Carsten orientered om aktiviteter siden sidst

ad 3) - Regnskabet er på planen - Vores aktiver er tilføjet til regnskabet. Jakob gennemgik de 2 principper der har været overvejet omkring opgørelse af Aktiver .. og bevæggrundende for at vælge.

4a) Naturstyrelsen vil kommunikerer deres planer inden udgangen af Oktober. Vi bliver inviteret til møde omkring de nærmere praktiske detaljer efter udmelding.

4b) Forløb fint - satser på at køre en tilsvarende model næste år

4c) EFK87 er nu meldt ind i DGI. Vi er nu dækket af arbejdsskadesforsikring og bestyrelsesansvars forsikring. Derudover har vi adgang til DGI kursuskataloget for bestyrelsesarbejde, instruktør uddannelse m.m.m.

4d) Medlemmer uden Modelflyvning.dk medlemsskab er (med en enkelt undtagelse) blevet fixet. Der er stadig mere end 30 medlemmer der ikke har registreret sig med primær klub i Modelflyvning.dk. Jens laver opfølgning

4e) Arbejdsdage er forløbet fantastisk. Der er ikke noget der akut trænger til vedligehold.

4f) Generalforsamling forventes at blive afholdt som sidste år .. klubmøde fra 18-19 under spisning - generalforsamling fra 19-20 .. og fortsættelse af klubmøde fra 20-21

5a) Ikke umiddelbart stemning herfor. Jens undersøger om andre klubber har noget tilsvarende og så tager vi den op til næste bestyrelsesmøde

5b) Der er set et par eksempler på "tvivlsomt" byggede store modeller (under 7kg). Forslaget gik på om man skulle tilbyde (eller ved. tvang) "godkendelse" af byggekvaliteten for disse modeller. Ikke umiddelbart stemning herfor.

5c) Carsten tager dialogen med Albatros

5d) Forslaget vedtaget - Jens retter teksterne til på hjemmesiden.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog