LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmøde d. 25.3.2014Sidst opdateret 09.01.2015

Referat af Bestyrelsesmødet d. 25. Marts 2014

Mødet blev afholdt hos Carsten.

Til stedet var: Jens Arnt, Carsten Danielsen, Erik Jeppesen, Jakob B. Andersen, Jan B. Petersen og Hans Sørensen

Gennemgang af sidste mødes referat

Referatet blev gennemgået med følgende kommentarer:

 • Der indkøbes et nyt armeringsbord ala’ det vi har i forvejen.

Formandens Orientering  

Carsten opsummerede kort vores større aktiviteter som primært udgør:

 • Arrangement på Værløse d. 26 April
 • Samarbejde med Den Røde Baron og SMSK
 • Arbejde vedr. permanent plads på Værløse

Økonomi og medlemmer

Jakob orienterede om Regnskab og Budget. Der er ingen overraskelser og selvom vi er tidligt på året er vi på Budget.

Aktiviteter

 • 26. april på Værløse. Planen og hvad er der tilbage at gøre
  • Der er arrangeret møde til Byggemødet hver anden torsdag frem til torsdagen inden arrangementet
  • Peter C og Jørgen B. sørger for flyveplanen
  • Finn og Jens A. sørger for plakater og foldere
  • Carsten organiserer udstillingen
  • Anders B, Jørgen K og Mikael E. står for video og infoskærm
  • Torsdag d. 10.4 bør “alt” være på plads når vi koordinere til byggemødet
 • Værløse. Plan for tiden efter den 26. april
  • Furø kommune har etableret et udvalgt der skal kigge på hvilke aktiviteter der være på Værløse. Det er endnu usikkert hvilket mandat kommunen har i forhold til Naturstyrelsen.
 • Indkøb af kasketter med EFK87 logo
 • Foreningernes dag den 10. maj kl. 10.00  (Ballerup Bibliotek)
  • Vi arrangerer en mindre udstilling. Carsten tager teten
 • Sommerferieaktivitet den 21. og 22. juni
  • Vi har endnu engang sagt ja til sommerferie aktiviteter for skolebørn og vi forventer at det bliver endnu mere fantastisk end det plejer at være
 • Standerhejsning den 30. marts 
  • Pølser og vand til alle mand :-)
 • Lejekontrakt Albatros
  • Jakob arbejder på at få færdigjort lejekontrakten med Albatros, og kommunikerer ændringer på mail og på hjemmesiden.

Diverse actions

Oplys ventetid mht til optagelse som medlem på hjemmeside - Jakob

Email alle medlemmer om ny lejeaftale med albatros - Jakob

Lav info boks op hjemmeside om ny lejeaftale med albatros - Jakob

Drøft nye ny lejeaftale med vores instruktører - Jakob

Opdater regelsæt så de er i overensstemmelse med ny lejeaftale - Jakob

Formaliser aftale med friheden and udvidet flyvetid  8-10 og 20-22 - Jens

Undersøg mulighed for timer til kaffemaskine - Erik

Indkaldelse til arb. dag Rep af tag efter flystyrt / Rep af råd på klubhus.

Indkøb af nyt bord til armering Bodil tog det sidste - P-holdet

Muldvarper skal termineres - Hans

Flyvepladsen bliver tromlet - Erik

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog