LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
16
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Ny skriftlig lejekontrakt med AlbatrosSidst opdateret 08.06.2014

Så har vi indgået en skriftlig lejeaftale med Albatros. De mest væsentlige ændringer i forhold til tidligere er:

  • Der er ingen holding zone mere - ved UL start og landing skal ALLE modelfly lande
  • RC fly skal holde stille på jorden når UL fly starter og lander.

Og som tidligere skal vi selvfølgelig overholde gældende BL – hvilket i her for en stor del betyder, at vores flyvehøjde højst må være 100 meter over terræn.

I kan se hele lejekontrakten her: https://www.dropbox.com/s/ea0w60164n0abdd/EFK_lejeaftale.pdf

Vi vil selvfølgelig få lavet en aftale med Friheden således at vi kan flyve vores normale tidsrum 10-20 og 10-22 for støjsvage modeller.

 

Som følge af den nye lejekontrakt er der tilføjet et par nye afsnit vores ”regler og bestemmelser” i afsnit 1B. Koordinering med Albatros UL operationer (her gengivet med ændringer/tilføjelser i kursiv):

 

1. Modelfly skal ALTID vige for full-size luftfartøjer.

2. Medlemmerne har pligt til at overvåge luftrum samt jordoperationsområde, for UL-operationer.

3. Ved UL-operationer skal alle personer befinde sig indenfor opholdsområdets afgrænsninger.

4. Alle modelfly skal holde stille på jorden når UL fly starter og lander.

5. Al flyvning skal foregå i henhold til flyvezonen som angivet på kortet i klubhuset

6. Gæstepiloter er under den godkendende EFK87-pilots ansvar overfor disse sikkerhedsregler.

Link til kopi af kort med flyvezone:

https://www.dropbox.com/s/oqtb2tzfxbzl6l9/EFK87Flyvezone.pdf

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog