LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
19
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra Bestyrelsmøde 2014-01-13Sidst opdateret 09.01.2015

Referat fra Bestyrelsmøde 2014-01-13

Deltager Carsten Danielsen, Jens Arnt, Hans Sørensen, Jan Petersen, Erik Jepsen, Afbud Jakob Andersen

 

Formandens orientering

Formanden var meget tilfreds med Generalforsamlingen og den hurtige behandling af emner.  

Carsten kontakter igen lokalbladet for evt. indlæg (Værløse).

Økonomi og medlemmer

Tilgang af nye medlemmer og udmeldelser går lige op.

Aktiviteter

Jens kontakter naturstyrelsen for et ok / ny tilladelse til at flyve på Flyvestation Værløse.

Carsten kontakter Jens Rohde (Den røde baron) for evt. samarbejde.

Jens skriver på hjemmesiden. Vi skal alle tage hensyn når vi flyver på Flyvestation Værløse.

Jens havde kontaktet Ulf på TV LORRY for at få et kopi af åbningsdagen med vores indlæg men dette kunne ikke lade sig gøre.

Rydning og (skydning) af muldvarper udsættes til foråret.

Bodil tog desværre det ene armeringsbord.  Indkøb af nyt tages op på næste bestyrelsesmøde.

Nye aktiviteter efterlyses hos medlemmerne. Jens vil lave et oplæg på forum, hvor medlemmerne kan skrive gode indlæg til nye aktiviteteter.

Standerhejsning og loppemarked (kun flyvegrej) samme dag og evt. grill.

Gennemgang af fremsendt lejeaftale med Albatros.

 

Bestyrelsesmøder 2014 13/1,  25/3,  3/6  og 7/10. 

 

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog