LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 4.7.2007Sidst opdateret 27.11.2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 4. juli kl. 18 hos Anker

Tilstede: Jan, Anker, Peter, Jens, Thomas, Jørgen, HP
(ialt 7 burgere med tilbehør)

Afbud: Emil

Ikke tilstede: Mogens

Mødet startede med at byde Jan velkommen.

Han undskyldte den manglende .... pga ....vil...bedre....
Agenda punkter (kun ikke sammenfaldende punkter medtaget):

Fra Jens:
- ny flyveplads
> Jens og Jørgen vil tage op til den potentielle plads igen
> FSN Værløse -> Kontakt Jens Roed og nærmere afklaring på næste bestyrelsesmøde
> HP opdaterer vedr. Albatros situation
- bestyrelsessammensætningen
> trukket tilbage (se herunder)
- interne aktiviteter i klubben (mesterskab og lignende)
> Grill party virker
> Minilejr, klubmesterskaber mv. -> Thomas finder på noget -> Spontant via web
> Ryk Thomas
- Frekvensstander
> kan købes hos RC-unionen. Anker køber den og Jørgen installerer den.
- gæstepiloter (hvordan sikrer vi os at de er forsikrede)
> Se ovenstående
> Jan P. overvejer nyt årskortssytem som er enklere at administrere

Fra Anker:
- Regnskab
> 72 betalende, 10 holdt op, 3 gået passive, 10 ny seniorer og 3 nye juniorer
> Savner regnskabetfor cafeteriaet til jub. stævnet
- Beslutningsprocessen
> Foregår for uformelt
> Næste betyrelsesmøde bliver onsdag d. 29. august i tehuset kl. 18 med burgere 
- Slotsforvalter
> Kun i sæsonen
> Der skal findes een, jobbene defineres om. Spørg f.eks. Svend.
- Substitution i bestyrelsen i tilfælde af forfald
> Enighed om, at den enkelte skal beskrive sit område og finde en egnet substitut ved ophør/fravær.
> Enighed om, at der foruden næstformanden også skal være en vicekasserer i form af en skal en kasserersuppelant i vedtægterne.
> skal formand og kasserer alene være tegnende i forening.
> HP næstformand, det glemtes i generalreferat.

- Sikkerhed på pladsen
> Der skal forlanges RC-unionsbevis hvis der kommer een man ikke kender. Ikke RC-unionsmedlemmer må højst få 3 ture med instruktør uden at være medlem af RC-unionen.
> Hvem der må hvad skal indkærpes på hjemmesiden.
> Se under Jens......->

Fra Thomas:
- Skolen, antal elever og instruktører
> Der er meget pres på lige nu, primært mandskabsmangel
- Grafitti
> Er løst
- Nyt skur
> Forsøge løst med nyt ordensreglement

Fra Jørgen
- Drift af webserver, økonomi
> Møde hos Jørgen med web redaktører (Jørgen, Jens, Peter, Jan) tirsdag d. 17. juli kl. 18.00 med spisning 
> Web hostes fremover på SurfTown, økonomi er ordnet

Fra HP:
- Status og lidt om hvad der sker
> Friheden er der ikke noget at gøre ved det, "Freddy alene" kommunikation
> HP er kommunikationsofficer til Albatros. vi mangler noget information fra albatros til os som påvirker vores flyveforhold
> Begrænse duftspor til før vores plads -> HP
> Efter fælles beslutning kobler vi os på Albatros arbejdsdage. -> HP indkalder

Fra Peter:
- Bestyrelsesansvarforsikring
> Anker bliver sat i forbindelse med Allan.

Diverse:
- Rod og kaos på flyvepladsen
> Total wild west ude på pladsen. Der SKAL laves et ordensreglement som skal opslås på web og i klubhus.> Jørgen Vendorf
> Mail udsendes vedr. formålet borde, klubus, pit, køleskab etc. -> Jan P.
- Flytning af piolotfelt
> Godkendt -> Jan udfører sammen med HP
> Holding Nord bliver nedlagt
- Godkendelse af helikopterpiloter
> Een gang godkendt altid godkendt: En pladsgodkendelse, dvs. teoriprøve + praktisk prøve gælder alle typer modeller.
- Skolesimulator
> Det ok at ikke medlemmer kan få lov at prøve kan/kan ikke på vores simulator inden de melder sig ind.
- Legeplads
> Ingen legeplads

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog