LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmøde 17.10.2007Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 17. oktober kl. 18 hos formanden.

Til stede: Jan P., Jørgen V., Jens D., Anker P., Thomas S., Peter B. (referent)
Afbud: HP
Udeblevet: Emil B. og Mogens Ø.


A. opfølgning på sidste referat

- Bestyrelses referater er nu fuldt tilgængelig på hjemmesiden
- ID kort udestår
- Der er stadig ikke fundet en hjælper til HP
- Fint kommunebesøg men kun ganske kort på modelflyvepladsen. Der muligivs godt komme vand ind.
- Thomas har ikke tid pt til at finde på noget

B. Dagens debat

Flyvepladsudvalg (Jens Damhøj):
- Vedr. Knardrup, så ved vi ikke hvor det kommende "ferieland" i Knardrup området kommer til at ligge.
- Albatros har fået forlænget 3 år.
- Vedr. registrering i kommunen, så rette Jan henvendelse til kulturforvaltningen i Ballerup kommune for at blive registreret som forening i kommunen.

Formanden (Jan P.)
- Vedr. ændring af pilotfelt og flyvelinier, mangler der at blive flyttet fliser. Jan P. indkalder snarest til hjælp. Der kan mangle fliser, tilbud om donationer modtages gerne. Jens har nogen.
- Nyt ID kort gennemføres ved starten af den nye sæson.
- Thomas følger op på at få simulator computeren tilbage.

Økonomichefen (Anker P.):
- Der er kommet ca. 15 nye medlemmer i år.
- Økonomien er som sædvanlig sund. Formuen er pt ca,. 45k.
- Overskud pt ca. 13k

Webmaster (Jørgen V.):
- Der er gennemført mange automatiseringer så medlemsliste mm. er blevet meget nemmere at administrere
- Kom med forslagene i ønskebrønden

UHA chef (Thomas S.):
- Vinterforedrag til byggemødet: Video link (Thomas, Claus T.), Electric Jets (PeterB), Helikopter seminar (Jan P.), + video i januar, Certifikater (Jens D.), Aerodynamik (PB??)
- A-certifikat skal afmystificeres

Sekretær (PB):
- Orienterede om arbejdet i RCU vedr. dokumentation af procedurer samt sammenlægningsprojektet

Bestyrelsesbeslutning:
- Klubhusreglement opdateres med kun kontnat betaling for øl og sodavand (og se at få afregnet!).
- Gæster: ...A-certifikat... rettes til "... gyldigt RC-unions certifikat....

Forslag til generalforsamlingen:
- Nyt klubhus på budgettet, Jens kommemr med et skøn
- Kontingent som har været uændret siden 2003 foreslås uændret.

- Afgående: Jan P, Peter B, Thomas S.
- Stiller op: Jørgen Vendorf (informationschef), Jan P. (formand), Thomas S (UHA chef), Peter B (byggemøder).

- Jubilarer: Anker P. 10 år

- Jan P. Sørger for smørrebrød og kaffe, Peter B sørger hæderspriser og drikkevarer og kagen.

Indbydelse til generalforsamling udsendes senest d. 30. oktober.

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog