LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af ordinær generalforsamling 14.11.2007Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af ordinær generalforsamling
onsdag d. 14. november kl. 19.00
i Albatros klublokalet


Efter en hyggelig middag med smørrebrød, kaffe og kage, startede den ordinære generalforsamling præcis kl. 20.00.
1. Valg af ordstyrer og sekretær

Jan Gybel blev valgt til dirigent og Jørgen Vendorf som mødesekretær.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
I alt 22 medlemmer ud af 79 stemmeberettigede var til stede

2. Bestyrelsens årsberetning

2.1 Beretning

Formandens beretning:
Året der gik. Vi blev igen en større klub, vi er oppe på 80 medlemmer, Så var det året hvor der skete en meget stor flyve begivenhed for Jan, han blev skilt.
Forårs træffet gik jo fint, Emil kan ikke aflægge referat da han ikke er til stede.
Pladsen blev stormodel godkendt.
Ny hjemmeside.
En lille smule klage, fra hundeklubben, om den østlige flyve zone ved hundeklubben, som ikke altid bliver overholdt.

Kommentar fra Bo:
Problemet er ikke hvor langt man må komme ned, men at man ikke kan vurdere hvor langt man er.
Man bør i sådan tilfælde, tage en gå tur ned til te huset og se hvor langt der flyves. Ellers hvis der tages en lige linie til hullet i træerne til højre for vandværket, er det et godt bud på hvor grænsen går.

Det korte af det lange er at de befinder sig meget på parkeringspladsen foran klub huset.
Der kommer endnu et klubhus ude på deres parkeringsplads.
Det har været en god sæson, folk har opført sig pænt og nydeligt.

Albatros har fået en høflig mail fra Ove Dalsgård, som omhandler at de har pladsen 3 år mere, men der skal tages højde for hurtig fraflytning i tilfælde af at kommunen skal bruge området.
Dit ønske om at jeg skal gøre min indflydelse gældende om at flytte til Værløse flyveplads, kan ikke lade sig gøre, da der er frednings planer i gang for området der ovre.
Fremføring af kommunalt vand til Hundeklubben og Albatros koster rundt 100.000 kr. og kan blive lavet for egen regning.

Desværre også den dag hvor Peter B. trækker sig fra bestyrelsen og bygge møderne, dette vil blive taget under eventuelt.

Beretningen er godkendt.

Økonomi chefens beretning:
Det udsendte regnskab er ikke revideret, da regnskabet er revideret og godkendt.
12000 kr. i merindtægt, et lille underskud på træffet.
Alt i alt overskud på 13000 kr.

45000 kr. på banken

1 Albatros
66 Seniorer
5 Juniorer
8 Passive medlemmer

Regnskabet er godkendt

Bane chefens beretning:
Han var ikke til stede.

Jan: 
Rygter fra Albatros vil vide at Bane holdet er startet igen.
Der skal snart begyndes at tage højde for at der er mulighed for at vi selv kommer til at slå vores græs.

Skole og sikkerheds chefens beretning:
Det går rigtig godt. Det har været en stor succes. Nogle friske instruktører.
14 godkendelser i år.
13 elever ved udgangen af i år.
Jan har prøvet løbene at dæmpe lidt på kravene, så det bliver nemmere at få folk igennem skolen. Så det er blevet noget nemmere at komme igennem end for 2 år siden.
Vi har også allerede nu, fået lidt erfaring med aftalen fra sidste år, så det mere er en plads godkendelse, i stedet for en flyve godkendelse.
Og det går faktisk godt.


Skole 2:
Pt. Er der 8 elever i skole2.
En stor del har været svære at trække ud, når vejret har været til det 
2 elever har fået A-certifikat i år.
Skole2 foregår blandt andet på skole flyver men også på egen model.
Jan Gybel har blandt andet fløjet på egen model, med instruktioner fra Skole2 instruktøren.
Det er muligt at Jens kan medbringe en Katana så der kan trænes noget kunst flyvning.

Der opfordres til at tage et A-certifikat, da det giver mere styr på modellen og en noget pænere flyvning.
På forum fremgår det også at flere og flere klubber kræver certifikat til pågældende model type for gæste piloter.

Helikopter:
Hobbyfly er stadig interesseret i at sponsorere en skole helikopter til klubben, Jan melder dog at vi som det ser ud ikke har nogen der kan være instruktør på Helikopter.

Jan regner med at der muligvis til næste år, bliver mulighed for at jan kan tilbyde instruktør flyvning i Lære/Elev system på hans egne helikoptere.

Stævne chefens beretning:
Stævne chefen har afviklet 2 træf.
Forårs træffet gik godt og der var godt vejr. Motivering af folk. Dygtigt gjort.
Der er afholdt F5F/F5B stævne i Langstrup. Det gik rigtig godt.


De sidste 2-3-4 år har Jeppe, stået for maden til stævnet. Normalt har der været 50 portioner estimeret, men det blev udsolgt om lørdagen, så der måtte haste indkøbes yderligere om Søndagen.
Jeppe og Gitte vil ikke være i stand til at stå for boden til næste år, grundet andre ting.

Der blev prøvet at lave konkurrencer i år. Det gik godt.

UHA chefens beretning:
Der bliver ikke noget mens det er koldt, men det vil blive forsøgt at lave nogle flere konkurrencer til næste år.

I år, er blevet lavet meget Video flyvning og holdt foredrag om video flyvning.

Forslag:
Fra Anders Tint, at der bliver besluttet en konkurrence flyver, som evt. kan bygges som fælles projekt her til vinter.

Der kommer en række foredrag i løbet af vinteren.

Flyve udvalgs formands beretning:
Der er sket en del hen over sommeren, med hensyn til flyvepladser.
Det er dog ikke gået så godt med bonden fra Knardrup, det er fundet ud af at der planlægges vandland og andre turist attraktioner for det område der var blevet udset. Med hensyn til at søge for plads på flyvestation Værløse, der har så været snak om forskellige løsnings metoder med den Røde baron, om at slå sig sammen, være 2 klubber eller en paraply organisation.
Jens’s egen mening er dog at det ikke er velegnet til model plads, da det er dyre huse som kommer til at ligge der ovre, så der vil hurtigt opstå klager fra beboerne.
Der er undersøgt en plads i mere nord østlig retning af nuværende plads, men der vil komme mere nyt senere.
Vi er dog bokset lidt inde af andre klubber, som kraftigt begrænser området der kan søges i.
Der bliver stadig søgt efter ny plads og gode steder.
Problemet opstår når Albatros bliver smidt væk fra den nuværende plads.
Søgning af ny plads er fastsat til 10km i radius fra nuværende plads.

Evt. plads på Gørløse svæveflyver klub.
Svæveklubben er positiv, grundet at det har været muligt at lave et sådan arrangement i Jylland. Svæve klubben vil undersøge det mere praktisk til næste år. Der vil være plads til den nuværende plads 4 gange på det areal der er kigget på. Det kræver dog at man får overbevist bestyrelsen i Svæve flyve klubben om at kan lade sig gøre.
Det er ikke for at tjene penge, men et ønske om at skabe liv på pladsen.
Egon står for svæveklubbens tiltag og undersøger hvordan det kan lade sig gøre i praksis.
projektet omkring Gørløse skal undersøge af Egon Trust og Jens Damhøj i løbet af foråret.

Konstitueret informations chef:
I foråret blev Webmaster rollen overdraget fra Peter Bech til Jørgen Vendorf. I denne forbindelse blev der også lanceret et nyt design for hjemmesiden. Den nye hjemmeside er nu helt oppe at køre, dog mangler der stadig at blive lagt ting over fra den gamle hjemmeside, men det vil komme efterhånden. 

Tak for et behageligt år fra Webmasteren

Forslag:
Revidering af sitet med mere tidssvarende skrivelser.
Gammelt stof skal gemmes i et bibliotek.

Struktur tilpasnings udvalget, laver en revidering af sitet.


2.2 Årets hæderspriser og jubilarer

Peter B. har glemt priserne.

Baneholdet:
HP Jørgensen, Niels Horn, Henri Sindt, for en flot pasning af vores bane og vi er meget taknemlige.

Claus Tønnesen:
Claus har efterhånden i ret mange år, været frontløber for hobbyen, og kommet med det nyeste og det flotteste.

Torben Fjerdingstad:
Torben blev indstillet af Jan, grundet det største kvantespring foretaget af nogen i klubben, når det kommer til at gebærde sig i luften. Det har tilføjet klubben et godt skub på helikopter.

Hæders priser vil blive uddelt til Jule afslutningen d. 6/12-2007 hos Peter. 
Peter køber priserne.

Jubilare:
Anker har været medlem i 10år.

3 Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2007

Regnskabet er blevet fremlagt under beretningen, som vedlagt indkaldelsen.

Regnskabet blev godkendt.


4 Behandling af indkomne forslag4.1 Forslag til vedtægtsændringer:

Fra bestyrelsen:

Ingen


Fra medlemmerne:


Der er ikke modtaget nogen forslag til ændringer af vedtægterne fra medlemmerne.


4.2 Øvrige forslag:


Fra bestyrelsen:

Principbeslutning om nyt klubhus på budgettet, Jens kommer med et skøn

Vil vi have det. Klubhuset er ved at være i en noget bedaget tilstand og trænger til en udskiftning.
Der er kigget lidt i retning af en pavillon.

Brugte kan fås for 180.000 Eks. Moms.

Man kan ikke planlæge en brugt skurvogn, men det bliver mere adhoc, hvis man står med en posepenge, men det går ikke så godt på den front.
25 – 50 kvm reklameres. Men der er ingen priser, der bliver spurgt om hvor mange penge man har.

Erling har lavet en nydelig model. Som der måske skulle kigges på.
Men der skal undersøges om der kræver noget godkendelse fra Kommunen.
Thomas: Er der nogen der har set budgettet for Erlings model i virkeligheden?
25kvm hobbyrum, isoleret og funderet, ca. 2000 pr kvm.
Det nuværende er godkendt efter som det er en mobil bygning, og en fast bygning kan give problemer med kommunen.
Der skal tage hensyn til hvis vi evt. får ny flyve plads i den nærmeste fremtid.

Forslag om at øre mærke nogle penge til et nyt klubhus. Så vi har planlagt det lidt, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der er generel stemning for at vi tager det op igen til næste år.

Medlems forslag: Udskyde det i et års tid, og så give det nuværende en inspektion, så vores installationer ikke bliver ødelagt.

Udskyd det til det bliver et problem for alvor.

Bo: 
Hvilken ramme er der i bunden.
Der er jern ramme i bunden. Så de skulle være muligt at anlægge et nyt gulv.

Gulvet har altid været lidt usselt.

Afrunding: Vi udskyder det til næste år og tager et panik møde hvis der er nogen der går igennem gulvet.


Fra medlemmerne:
Peter Colding har stillet forslag om opsættelse af en vejrstation i klubhuset, så man kan se hvor meget vind man har fløjet i.

Peter: 
Vi har allerede en vind måler, når vindposen er vandret så blæser det 8 m/s.

Sejlbåds vindmåler, koster 1400-1500 kr.

En trådløs vindmåler eller en på kabel koster 624 kr.
Den har Max/Middel/Min som vil give nogle gode tal.

Fælles forståelse om at Trådløs ikke er en løsning.

Jens: 
Er bange for at nybegyndere bliver bange af at kunne se hvor meget det blæser og derved ikke får fløjet.

Vedtaget at et køb bliver taget op af bestyrelsen.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år: Jan P., Peter B., Thomas S.

Følgende opstiller: Jan P., Thomas S. og Jørgen Vendorf.

Yderligere opstillinger til bestyrelses medlemmer: Carsten Danielsen og Jonas Weber Rasmussen

Alle blev valgt

Niels Hammer genopstiller som revisor.
Mogens genopstiller som suppleant.

Begge blev genvalgt.

Mogens genvalgt som Suppleant til bestyrelsen.

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for år 20086.1 Budget

Budgettet er godtaget. Som vedlagt i indkaldelsen.

6.2 Kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret.
Vedtaget

7. Eventuelt

Peter B.’s udtrædelse af bestyrelsen og byggemøder.

Forslag løsning på byggemøder:
Jens: Det er blevet vedtaget at vi skal søge om optagelse i kommunen, hvor det ville være smart ansøge om et sløjdlokale på en skole den vej.
Eller snakke med Albatros om at bruge te huset, til bygge møder.

Thomas S.: 
Høre om der er andre som kender nogen der har adgang til et lignende arrangement som det er hos Peter B., med maskiner ol.

Jan P.: 
Mulighed for at ind købe maskiner til et evt. nyt lokale, kunne forhandles med bestyrrelsen.
Byggemøder skal prioriteres meget højt.
Jan P. tilbyder at stille sit hus til rådighed midlertidigt, hvis det ikke bliver solgt inden, hvis vi ikke finder et andet alternativ.

Thomas S.: 
Kan sagtens holde hygge aften og video aften. Men ikke bygge aften.

Jørgen V.: 
Forfatter en mail om forslag til alternativer, som rundsendes til klubben.

Jan G. og Jeppe har i forbindelse med en anden flyveklub, bygge aftener på en skole i forbindelse med klubben. Et sådan arrangement kræver dog et aflåst sted hvor man kan opbevare halvfærdige modeller og grej fra gang til gang, ellers er det næsten umuligt.

Jan er i gang med at få os registreret hos kommunen.

Plæneklipning til næste år:
Jan P.: 
Følger op på hvordan situationen ser ud med hensyn til baneholdets virke til næste år.

Jens D.: 
Baneholdet vedligeholder også maskinerne og gør det til et meget lille beløb. Så der skal også lidt teknisk snilde indover at være på baneholdet.

Problemet bliver overtaget af bestyrelsen.

Thomas Scherrer, vil gerne have ændret PDF filen på unionens hjemme side, til 
krav om ”gyldigt certifikat” på pladsen for besøgende.

Thomas Scherrer sørger for at få ændret certifikat information og formandens navn til Jan B. Petersen i stedet for Peter B. og Stormodel godkendelse. Information om ID kort:
Konceptet bliver ændret til et mindre kort, med en klips i, så det er nemmere at bære. Jens D. kan være behjælplig med holdere. Ellers er der fundet priser på holdere til 1,75 kr. stykket.
Det nye koncept vil blive taget i brug ved standerhejsning til næste år.

Tanken med kortet er at det gerne skulle se underligt ud, ikke at bære kortet, så folk der ikke bære kort, vil blive adspurgt om hvem de er og sørge for at gæster er under opsyn. Samtidig sikre det at Elever ikke flyver solo.
Ingen flyvning uden kort.

Dette koncept vil også overflødig gøre en kort stander som også skulle bruges som frekvens stander, men vi beholder klemmerne.

Thomas Å.:
Bliver der så ikke udstedt ny gamle kort?

Jan P.: 
Nej, kort annulleres midlertidigt indtil standerhejsning.

Ændringer til flyveregler:
2 ting
1. Holding Nord bliver nedlagt.
2. En mindre sikkerheds tekst bliver ændret. Sendere må ikke efterlades i pilot feltet under start eller hentning af modellen.

Der skal lægges fliser i pilot feltet og ved satelit lade stationen, så der ikke kommer græs op igennem ladepladsen.

Simulator PC’en: 
Der arbejdes på sagen, så den kommer tilbage senere på året.

Afslutning af generalforsamlingen.

Peter B. får en stor hånd for sit virke i klubben.

Med venlig hilsen
Jørgen VendorfKonstituering af Bestyrrelsen

Bestyrelsens sammensætning
 

Jan B. PetersenFormand

Jørgen VendorfNæst formand

AnkerØkonomichef

Carsten DanielsenBanechef

Baneholdet

Carsten Danielsen

Jonas Weber Rasmussen

Emil Bendtsen

Jørgen Vendorf

Carsten DanielsenSlotsforvalter

Forsyningsmand

Svend Lau Laugesen

Emil BendtsenStævnechefen

Thomas ScherrerUHA-chef

Jonas Weber RasmussenSkolechef

Jens DamhøjFlyvepladsudvalgsformanden

Jørgen VendorfInformationschef

Jan B. PetersenSikkerhedschefenForeløbig aktivitetsplan for det kommende år

1. Kommunikation med Gørløse Svæveflyve klub, varetages af Flyveudvalgsformanden.
2. Forårs stævne, varetages af Stævnechefen
3. Evt. EFK87 sommerlejer for medlemmer, afgøres af Stævnechefen.
4. En løsning på nye lokaler til byggemøderne, undersøges af Formanden

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog