LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat af bestyrelsesmødet d. 27.11.2007Sidst opdateret 25.11.2013

Referat af bestyrelsesmødet d. 27. november kl. 19.30 hos formanden.

Til stede: Jan P., Thomas S., Anker P., Emil P., Carsten D., Jonas W. R., Jørgen V.
Afbud: HP, Jens D.
Udeblevet: Mogens Ø.

Formanden åbnede mødet.

Ifølge §14 skal vi nå at konstituere bestyrelsen så sammen sætningen kan sendes ud sammen med referatet fra General forsamlingen.

Gennemgang af referat for General forsamlingen inden udsendelse, der var mindre ændringer.

Vindmåler
Indkøb og opsætning af vindmåler er godkendt med et budget på 700 kr.

Plæneholdet.
HP er i langbortistand.
Men Anker har snakket med både Niels og Sindt og det afvises at Plæneholdet og Albatros er blevet gode venner igen.

Besætning af pladser i bestyrelsen:
Jan B. Petersen Formand
Jørgen Vendorf Næst formand
Anker Økonomichef
Carsten Danielsen Banechef
Baneholdet:
Carsten Danielsen
Jonas Weber Rasmussen
Emil Bendtsen
Jørgen Vendorf
Carsten Danielsen Slotsforvalter
Forsyninger varetages af Svend.
Emil Bendtsen Stævnechefen
Thomas Scherrer UHA-chef
Jonas Weber Rasmussen Skolechef
Jens Damhøj Flyvepladsudvalgsformanden
Jørgen Vendorf Informationschef
Jan B. Petersen Sikkerhedschefen

Foreløbig aktivitetsplan for det kommende år
1. Kommunikation med Gørløse Svæveflyve klub, varetages af Flyveudvalgsformanden.
2. Forårs stævne.
3. Evt. EFK87 sommerlejer for medlemmer, afgøres af Stævnechefen.
4. En løsning på nye lokaler til byggemøderne.

Gaven til Peter:
Danmarks historien på DVD (Anker) 1000,- Kr. , en samling gode ØL (Carsten Danielsen) 500 kr. Indpakning skal være pompøs.

Lokaler til Byggemøder:
Klubmedlems kælder eller lokaler.
Albatros lokaler
Skole sløjdlokale

Refereret af Jørgen Vendorf

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog