LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 2.5.2008Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 2. Maj kl. 18 hos Jan Petersen

Til stede: Jan P., Jørgen V. (referent), Anker P., Emil B., HP, Jonas W.
Afbud: Jens D., Thomas S.
Udeblevet: Mogens Ø.

Træf status
Emil: Savner noget feedback fra Jens om opvisningen.

Det ønskes at der bliver indkøbt en ny pavillon i forbindelse med stævnet til 1700 kr.:
Godkendt

Myren har spurgt om han må komme og sælge pandekager:
Det må han godt.

Der er stillet ønske om at plænen kan blive klippet 2 gange ugen op til stævnet:
HP melder at den vil blive klippet Tirsdag og Fredag.

Albatros skal oplyse Friheden om stævnet:
Jan får en opklaring fra Albatros.

Flyvetider i indbydelsen:
Emil retter aften og slut til de retmæssige tidspunkter.

Indbydelse / Punkter er ok.

Cafe: 
Emil spørger Jeppe om logistik fra sidste år og laver nye overslag.
Emil og Jonas køber ind.

Nyt stævnegruppemøde med Jan. Nærmere dato og tidspunkt, bliver sendt rundt af Emil.

Pladsopdeling:
Bestyrelsen foreslår at få publikum længere op mod pilot feltet, for at få bedre udsyn til start og landinger.

evt. at rykke udstillingen af modeller ned foran te-huset.

Emil laver en tegning og sender den rundt.

Medlemskort
Hvordan håndteres manglende kort:
Fra og med d. 11/5, hvis en person mangler sit kort eller ikke bære det som forskrevet, vil personen få flyveforbud til kortet er fremfundet eller placeret i følge forskrifterne.
Det er et hvert bestyrelsesmedlems pligt at håndhæve ovenstående.

Der skal henvises til at bære kortet når man er på pladsen.

Gæste piloter låner en plastlomme og skal bære sit RC-Unionskortet synligt på overkroppen.

Sikkerhed omkring helikopterflyvning
Fungere det fint nok med plads godkendelse:
Ja

Grillaften
Det foreslås af ændre fra grillaften til grillfrokost, dog stadig hver 2. søndag i måneden:
Godkendt, vi tænder grillen så den er klar til kl. 13, i stedet for kl. 18.

Jørgen V. overlevere grillmester rollen til Thomas S.

Albatros
Satellit ladestations placering:
Jan tager den med Albatros.

Simulator aften
Der stilles forslag om at lave en fast simulator aften:
Skole gruppen tager denne ved første møde.

Sikkerheds chefen
Der vil blive ændret i reglerne med følgende:
Holding Nord, bliver nedlagt og det er ikke længere tilladt at krydsejernbanen.
Mere info og opdatering af regelsæt kommer snart.

Medlems liste gennemgang
Der er en anelse uoverensstemmelse mellem web listen og Ankers liste:
Jørgen og Anker sætter sig sammen og får rettet dette.

Kanal liste styring
Kanalliste styringen bliver strøget.
Øverst på webkanal listen skal der tilføjes at "Kanal 71 er prioriteret til skoleflyvning"

Status på hjemmesiden
Det ser fint ud.

Jyde-kontingent
Der er blevet spurgt om der fandtes eller kunne oprettes et kontingent for Jyder der ofte kommer til sjælland og gerne vil benytte vores plads:
Afslag, de må vælge at blive almindelige medlemmer eller flyve som gæste piloter.

Info om kommende fratrædeleser
Anker stopper pr. 1 nov. som kasser.
Emil stopper pr. 1 nov. som stævnechef.

Opfølgning ved næste bestyrelsesmøde.

Åbning af værløse
HP melder at han er blevet forespurgt om der er nogen i klubben med nogle lydløse modeller som kan lave lidt opvisning i forbindelse med åbning af muset.
Henvendelse kan ske til HP.

Farve på klubhuset
Da Jem og Fiks er stoppet med at føre Olivengrøn, mangler der farve til overmaling af grafiti. Skal vi få lavet en ny farve med farvekode hos Silvan:
Ja. Jørgen V. sørger for dette.

Byggemøde regler til hjemmesiden
Vi ville gerne have reglerne for materialer og praktiske opgaver i forbindelse med vores dejlige faciliteter hos Peter Bech med vores byggemøder:
Jonas tager kontakt til Peter Bech og får ham til lige at notere det ned på et stykke papir som vi så lægger på hjemmesiden i klubhåndbogen.

Bestyrelsesmødet sluttede i god ro og orden.'

Refereret af Jørgen Vendorf

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog