LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat bestyrelsesmøde 10.6.2008Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. Juni kl. 19 hos Jens Damhøj
Til stede: Jan P., Jørgen V. (referent), Anker P., Jens D., Thomas S, Jonas W., Carsten D.
Afbud: Emil B., HP.
Udeblevet: Mogens Ø.

1. Evaluering af E-meeting 2008
Konklusion:
Der skal startes i god tid og der skal være en stævneledelse med gennemslags kraft.

3. Et sikkerheds mæssigt problem er blevet gennemgået.

4. ID Kort
Udmelding om regler for kort og hvorfor. (Ansv. Jan P.)
Vi fortsætter med ingen kort, - ingen flyvning, frem til generalforsamlingen.
Skal tages op på general forsamlingen, hvordan medlemmerne har det med kort modellen.
I øvrigt stor ros til alle, for at være så gode til huske kortet.

4.b. Gæste piloter.
Det skal skrives på hjemmesiden at Gæste piloter skal fremvise gyldigt RC-unions medlems bevis. (Ansv. Jørgen V.)
Gæste piloter skal bære beviset i en plast lomme på brystet (som de kan låne)


5. Planlægning af bestyrelsesmøder
Dato for næste bestyrelsesmøde skal fastsættes som afslutning på hvert bestyrelsesmøde.
Godkendt

6. Ny kasserer
Revisor stopper også
Anker tager kontakt til mulige emner som kasserer.

7. Ny stævnechef
Stævnechefen bliver nedlagt og lagt ud i bestyrrelsen.
Bestyrelsen har ansvaret for stævnet og sammensætter en projekt gruppe som kommer til at stå for træffet.
UHA bliver nedlagt og lagt ud til hele bestyrrelsen, som har ansvaret for UHA opgaverne.

8. Bruger vi debat forumet eller mail til Bestyrelses spørgsmål
Vi holder os til Debat forumet og der laves noget funktionalitet med mail ved nye indlæg i bestyrelses delen.

9. Sødags grill
Thomas tager den og får inviteret ind til Grill

Eventuelt
1. Stævne 2008,overskud eller underskud
stævnet gav et overskud på 1000,- kr.

2. 2m efter 20, status?
Albatros har ikke et problem med det.
Der skal dog laves et regelsæt for hvordan vi flyver, håndtere line ved optræk m.m. (Ansv. Jan P.)
Albatros prøver at få tilladelse fra Friheden.

Ongoing…… (Ansv. Jan P.)

3. Mulighed for plads i Gørlev. 
Der bliver ikke mulighed for en ny efk87 flyveplads i gørlev.
Svæveflyveklubben har forlangt at vi SKAL overholde 100m reglen og at det skal dokumenteres!
Vi mener ikke at dette er en mulighed, så derfor kan det ikke lade sig gøre.

4. Gennemgang af ændringer i regelsætet. 
Godkendt

5. Heli start fra pilot felts fliser er ikke tilladt
Der laves et Heli flise felt i højre side, i passende afstand fra pilot feltet. (Ansv. Jan P.)

Næste møde:
Tirsdag d. 5/8-2008, sted, sendes ud med agenda, som sendes ud 1 uge før. (Ansv. Jørgen V)

Bestyrelsesmødet sluttede i god ro og orden.

Refereret af Jørgen Vendorf

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog