LogoEFK87
ArtiklerBillederFlyveskolenOm EFK87
Banner
Banner shadow
18
Artikler
Facebook Youtube
Vejret
Referat fra bestyrelsesmødet d. 7.82008Sidst opdateret 25.11.2013

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7. August 2008, kl. 19 i Te-huset
Til stede: Jørgen V. (referent), Anker P., Jens D., Thomas S, Jonas W., Carsten D., Emil B.
Afbud: Mogens Ø., Jan P.

Opfølgning:
3. Et sikkerheds mæssigt problem er blevet gennemgået.
Sikkerheden er tilbage på plads.

4. ID Kort
Udmelding om regler for kort og hvorfor. (Ansv. Jan P.)
Vi fortsætter med ingen kort, - ingen flyvning, frem til generalforsamlingen.
Skal tages op på general forsamlingen, hvordan medlemmerne har det med kort modellen.
I øvrigt stor ros til alle, for at være så gode til huske kortet.

4.b. Gæste piloter.
Det skal skrives på hjemmesiden at Gæste piloter skal fremvise gyldigt RC-unions medlems bevis. (Ansv. Jørgen V.)
Gæste piloter skal bære beviset i en plast lomme på brystet (som de kan låne)
------
Skriv mail til medlemmerne at det er sådan det foregår.

6. Ny kasserer
Revisor stopper også
Anker tager kontakt til mulige emner som kasserer.

9. Sødags grill
Thomas tager den og får inviteret ind til Grill

5. Heli start fra pilot felts fliser er ikke tilladt
Der laves et Heli flise felt i højre side, i passende afstand fra pilot feltet. (Ansv. Jan P.)
-----------
Det kommer.

Punkter fra Jørgen Vendorf:
1. Hvad vil vi med stævnet, oplæg til generaforsamlingen?
Jens laver et koncept forslag til om 3 uger.


2. Evaluering af posterne i bestyrelsen.
De enkelte poster i bestyrrelsen skal redefineres/præciceres og tydliggøres.

Note.: Vi skal være mere synlige til andre træf og have mere aktivitet i klubben.


3. Søndags grill?
er taget i opfølgning.

4. 2m efter 20.00, kort status?

Note.: Satelit kablerne pilles op og hænges rullet sammen på klubhuset.

Punkter fra Jens Damhøj:
5. vision og målsætning for klubben
Oplæg til ny vision for klubben.
Der små snakkes til sommer.

6. arbejdsform og størrelse af bestyrelsen
er taget

Punkter fra Thomas Scherre:
7. Brandslukker
ja
Brandtæppe
Skumslukker
Thomas S. skaffer


8. Førstehjælps kasse
Carsten Danielsen finder ud af noget.


Punkter fra Jan:
9. Kommende EDF epedemi? Skal vi have lydmåling på?
Nej


10. Forberedelse til Generalforsamling.

Anker træder af som Kasser.
Jonas vil gerne fortsætte på sin skole post.

11. Klubbens fremtid.
er taget

12. Ny kasserer. Hvem?
Anker laver en opgave beskrivelse, som kan rundsendes for at hverve en kasser i klubben.

13. Næste års træf.
er taget

14. Skal NFK og EFK87 afholde F5B i fællesskab? (Peter)
Nej. Men hvis man i NFK mangler folk til afholdelse, kan der stilles henvendelse til EFK87 bestyrrelsen om at spørge for assistance.

15. Hjemmesiden. Skal vi have et web-møde? Vi har fået en grafisk designer i klubben.
Det kan vi godt

16. Skole2. Hvordan går det?
Det tages op på general forsamlingen om der er nok der ønsker at fortsætte med skole2 eller om vi af skaffer skole2.
Jonas laver et oplæg.


Eventuelt:
Jens Damhøj
----------------------------
Jeg har tænkt mig at stille følgende forslagsændring til næste generalforsamling:

Bestyrelsen består af følgende funktioner:
1. Formand (på valg i lige år)
2. Næstformand (på valg i ulige år)
3. Kasserer (på valg i lige år)
4. to bestyrelsesmedlemmer (på valg i ulige år)

1. Suppleant (på valg hvert år)

Bestyrelsen har ansvaret for klubbens drift og fremdrift, og har ansvaret for gennemførelsen af aktiviteter til klubbens gavn.

Hvad siger i til dette forslag?
----------------------------


Bestyrelsesmødet sluttede i god ro og orden.

Refereret af Jørgen Vendorf

Aktivitet på pladsen
Activity_status
Hvad sker der i dag?
Skoleflyvning
Activity_status
Ingen skoleflyvning i dag
Vi er medlem af
Modelflyvning Danmark
DGI
Vi er sponsoreret af
Tuborgfondet
Fog